Få en laborant i praktik

Flere kræfter til udvikling, forskning og kvalitetskontrol

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en laborantstuderende med opdateret viden, der kan tilføre nye vinkler på det kemiteknologiske og mikrobiologiske/bioteknologiske analysearbejde i virksomheden.

Med et praktiksamarbejde får I:

  • flere kræfter til at løse analyseopgaver i laboratoriet 
  • mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis 
  • mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk laboratorieerfaring.

De fleste studerende skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamens¬projektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Få information om praktiksamarbejde som pdf

Download information om praktiksamarbejde som printvenlig pdf

Download (pdf)