Krav til praktikvirksomheden

For at sikre virksomheden og den studerende et godt praktikophold, har vi en række krav til vores praktikvirksomheder.

Ressourcekapacitet

En praktikvirksomhed skal have tilstrækkelig ressourcekapacitet at tilbyde praktikanten. Det er vores erfaring, at en enkeltmandsvirksomhed, hvor den studerende bliver ejerens produktionskapacitet, ikke fungerer optimalt som praktikplads, ligesom det ikke ønskes, at en virksomhed baserer sin drift på praktikanter hvert semester.

Antal ansatte

Det gælder som hovedregel, at en virksomhed maks. kan have 1 studerende i praktik pr. 5 ansatte og antal studerende kan ikke udgøre mere end halvdelen af antal medarbejdere.*

Opgaver i praktikken

Vær opmærksom på, at studerende på bachelorniveau skal løse opgaver på et fagligt mere avanceret niveau end studerende på erhvervsakademiniveau.

Når kvaliteten af et konkret praktiksamarbejde vurderes, har nedenstående forhold dog også betydning:

  • Er der en faglig vejleder knyttet til den enkelte praktikant?
  • Hvorvidt er arbejdsopgaverne konkrete og varierende?
  • Har arbejdsopgaverne faglig relevans og giver de et godt grundlag for læring i løbet af praktikperioden?

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til et konkret praktiksamarbejde, er du altid velkommen til at kontakte praktikkoordinatoren på den enkelte uddannelse

--- 

*Dette er dog undtaget i startupvirksomheden, hvor en virksomhed med få ansatte godt kan have et tilstrækkeligt antal udviklingsopgaver eller igangværende innovationsprocesser til at læringsmålene for en praktikant kan forventes at blive opfyldt.