Få en jordbrugsteknolog i praktik

Husdyrproduktion - kvæg, svin og hest

Et praktiksamarbejde er for dig og din virksomhed en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet jordbrugsteknolog, som kan se på virksomheden med nye øjne.