Få en professionsbachelor i jordbrug i praktik

Nye idéer. Nye vinkler. Ny viden.

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet professionsbachelor, der er uddannet til at planlægge og udføre opgaver inden for natur og jordbrug.