Få en byggekoordinator i praktik

Få flere kræfter til projektledelse og bæredygtighed i byggeriet

Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst konkrete opgaver og samtidig møde en næsten færdiguddannet byggekoordinator, som kan se på virksomhedens arbejdsområder med nye øjne. Praktikperioden er placeret på 4. semester efter 1½ års studier.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

  • Flere kræfter til at løse opgaver inden for byggeri, virksomhedsdrift og bæredygtighed
  • Mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder af i praksis
  • Mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk erfaring.

De fleste byggekoordinatorer skriver deres afsluttende eksamensprojekt for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamensprojektet er for virksomheden en god mulighed for fx at få belyst et særligt område, få gennemført en analyse eller få ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.