Bliv uddannelsesvirksomhed for en markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi

Vil du geare din virksomhed til fremtiden?

Bilbranchen er i hastig forandring, hvilket kræver nye forretningsmodeller. Der stilles nye krav til bilbranchens medarbejdere, og efterspørgslen på specialiserede kvalifikationer inden for digitalisering, forretningsforståelse og procesoptimering er stigende.

Få gavn af den nyeste viden om salg og markedsføring

Studerende på markedsføringsuddannelsen med speciale i biløkonomi er tilknyttet en virksomhed i bilbranchen før, under og efter deres uddannelse. Her prøver de studerende teorien af i praksis, og virksomheden får gavn af den nyeste viden om salg og markedsføring. Som afslutning på uddannelsen får de studerende - oven i deres markedsføringsøkonomuddannelse - et uddannelsesbevis fra bilbranchen.

Som uddannelsesvirkomhed for en studerende, får du adgang til nogle af branchens mest velkvalificerede unge, der er uddannet til fremtidens bilbranche. Det er en oplagt mulighed for efterfølgende at ansætte en færdiguddannet markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi, som kan hjælpe med at drive udviklingen i virksomheden. 

Hvilke opgaver kan den studerende løse?

Med en studerende får I:

 • Ny viden til virksomheden
 • Optimerede processer
 • Forbedret indtjening
 • Omfattende netværk i ind- og udland
 • Professionalisering af virksomheden
 • Fremtidssikret konkurrenceevne

En markedsføringsøkonom med speciale i biløkonomi varetager typisk arbejdsopgaver inden for:

 • Salg og eftermarked
 • Lean-projekter
 • Procesoptimering
 • Indkøbsstyring
 • Loyalitetsprogrammer
 • Markedsføringsstrategier
 • CRM-implementering

Om uddannelsesforløbet

Uddannelsen varer 2½ år og starter hvert år i slutningen af august.

Inden den studerende begynder på uddannelsen, gennemføres et introforløb i virksomheden i min. fem uger – og gerne mere. 

Under uddannelsen arbejder den studerende i de første tre semestre (1½ år) typisk i virksomheden en til to dage om ugen plus i weekender og ferier.

På 4. semester er den studerende på tre måneders praktikophold i en udenlandsk bilvirksomhed.

I det sidste halve år af uddannelsen arbejder den studerende på fuld tid som trainee i virksomheden.

Virksomhedens investering

At ansætte en studerende er en fornuftig investering i fremtiden. Den studerende modtager SU de første 2 år af uddannelsen. 

Virksomhedens investering ligger i en årlig uddannelsesafgift (12.000 kr.), bøger, et mindre beløb til løn under uddannelsen samt traineeløn det sidste halve år.

Virksomheden skal derudover afsætte tid til at stå til rådighed med sparring og til at sætte den studerende ind i arbejdsopgaverne.

Fakta om uddannelsen

Bilbranchens uddannelse til biløkonom varer 2½ år og er et valgfrit supplement til markedsføringsuddannelsen med speciale i biløkonomi. Den studerende arbejder i en virksomhed og deltager i en række brancherettede aktiviteter samtidig med uddannelsen til markedsføringsøkonom.

Uddannelsen indeholder kurser i biljura, CRM, lean, finansiering/leasing, værkstedsøkonomi, nøgletal og procesoptimering. I uddannelsen indgår flere virksomhedsbesøg og studieture til udlandet, ligesom der samarbejdes med udenlandske uddannelsesinstitutioner inden for branchen.

Læs mere om markedsføringsuddannelsen med speciale i biløkonomi

Forsikring

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed i Danmark, er opholdet omfattet af lov om arbejdsskadesikring, jf. Bekendtgørelse nr. 185 af 23.02.2017, og af lov om erstatningsansvar.

Det er således praktikvirksomhedens ansvar at forsikre praktikanten, ligesom virksomheden forsikrer øvrige medarbejdere. Sikringspligten gælder også foreninger og enkeltmandsvirksomheder, der ikke i forvejen har ansatte.

Hvis praktikopholdet finder sted i en virksomhed uden for Danmark, er det den studerendes ansvar at undersøge og vurdere, om han/hun kan omfattes af virksomhedens forsikringer. I tilfælde, hvor den studerende ikke er dækket af virksomhedens forsikringer, skal den studerende selv sørge for at tegne de nødvendige forsikringer.

Sådan bliver I uddannelsesvirksomhed

Hvis din virksomhed ønsker at være med til at uddanne en studerende, er der et årligt gebyr på 12.000 kr. Derudover betaler virksomheden typisk bøger, praktikantløn for konkrete opgaver samt traineeløn det sidste halve år af uddannelsen. Virksomheden skal desuden afsætte tid til sparring og til at sætte den studerende ind i opgaverne. 

Tilmeldingsblanket (pdf)
Udfyld og send tilmeldingsblanketten, hvis din virksomhed overvejer at tilknytte en studerende. 

Uddannelsesaftale (pdf)
Udfyld og send uddannelsesaftalen, når din virksomhed har bestemt sig for at ansætte en studerende. 

Se oversigt over andre uddannelsesvirksomheder

 

Se video om, hvad en biløkonom under uddannelse kan

Biløkonom En Uddannelse Til Fremtidens Bilbranche
Finn Rolighed

Kontakt vores uddannelseskoordinator

Finn Rolighed

lektor

Mail: firo@eaaa.dk

Telefon: 7228 6235