Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

1½-årig professionsbacheloruddannelse for dig, der brænder for at arbejde med innovativ, teknisk produktudvikling - og som kan se sig selv i rollen som den, der bygger bro mellem de tekniske, kreative og merkantile led i en udviklingsproces. Du er nysgerrig på ny teknologi og på at undersøge, hvordan teknologien kan skabe værdi for en virksomhed.

Uddannelsen er den direkte vej til videreuddannelse for produktionsteknologer, it- og elektronikteknologer, installatører, automationsteknologer og energiteknologer.

Teoretisk og praktik tilgang til produktudvikling og bæredygtighed – med fokus på brugeren

På 1½ år bliver du en kompetent og kreativ produktudvikler, der tager afsæt i både forretningsmodel og brugernes behov. Du lærer at tænke brugerorientering, bæredygtighed og forretningsforståelse ind i produktudviklingen – og at videreformidle og begrunde beslutninger og løsninger. Du lærer at afdække brugernes behov – fx ved interviews – og får værktøjer til en innovativ tilgang til produktudvikling.

Du kommer også til at udvikle prototyper og teste dem. På uddannelsen kommer du til at arbejde med forskellige teknologier fx 3D-print, IoT og VR.

Undervisningen er projektorienteret, og du vil opleve en tæt kontakt til erhvervslivet under hele uddannelsen.

Bliv en stærk udvikler og brobygger i industrien

Du bliver uddannet til et job i industrien. Din nye viden tænkes ind i en industriel sammenhæng – og du lærer om produktionsuniverset i Industri 4.0. Samtidig lærer du at anvende og formidle forskningsresultater på området.

På uddannelsen arbejder vi tværfagligt, så du får både styrket og udbygget din egen faglighed og får samtidig indsigt i andres faglighed. Med dine nye kompetencer, kan du bygge bro mellem de forskellige aktører i en produktudviklingsproces.

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på disse overbygningsuddannelser:

Uddannelsen

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning på din erhvervsakademiuddannelse – eller en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Fokus på uddannelsen er:

 • Bruger-orienteret produktudvikling og innovation
 • Forretningsforståelse og -udvikling
 • Bæredygtighed

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Innovation og industriel design (5 ECTS)

Rapid prototyping (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Bæredygtighed og konstruktion (10 ECTS)

Valgfag: Industri 4.0 (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Omsæt dine kompetencer til konkrete produkter

På 1. semester lærer du at integrerer forskellige teknologier i forhold til forskellige virksomheders behov. Du lærer at udvikle nye produkter og optimere eksisterende løsninger med fokus på brugerinvolvering. Der er også undervisning i innovation, hvor du vil opleve en mere eksperimenterende tilgang til udvikling. Du får praktisk viden om prototyping og visualisering - så som 3D-print og Arduino. Med nye værktøjer og metoder kan du planlægge og styre den tekniske del af et udviklingsprojekt.

Vi besøger også relevante samarbejdspartnere. Semesteret afsluttes med et projekt, hvor du skal afprøve din nye viden i arbejdet med en konkret udfordring.

Bæredygtig og innovativ produktudvikling i praksis

På 2. semester sætter vi innovation og produktudvikling i samfunds- og miljømæssig sammenhæng. Vi ser på, hvordan man planlægger og projekterer bæredygtig innovation. Du får viden om cradle-to-cradle, FNs verdensmål, bæredygtigt design og produktudvikling og cirkulær økonomi.

Som afslutning på semesteret skal du udarbejde et innovativt projekt, hvor du producerer et bæredygtigt produkt eller en bæredygtig procesforbedring.

Praktik og bachelorprojekt

På 3. semester tager du dine nye kompetencer inden for integration, innovation og produktudvikling med ud i en virksomhed, hvor du skal være i praktik i 10 uger. Som afslutning på uddannelsen skriver du et bachelorprojekt.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Karriere

Med en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration kan du blive bindeled mellem forskellige faggrupper, og din jobtitel vil typisk være teknisk projektleder, rådgiver eller konsulent.

Du kommer til at står for komplekse it- og netværksløsninger, elektroniske og datatekniske systemer og bygnings- og industriinstallationer.

Du vil sandsynligvis få job i virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling, konstruktion og projektering. Her kommer du til at arbejde med:

 • Produktudvikling – også af helt nye produkter og løsninger til industrien
 • Procesforbedringer i virksomheder
 • Optimering af produktionssystemer og processer
 • Optimering og drift af automatiske anlæg
 • Energioptimering
 • Projektledelse

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i august 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd
Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne
EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Få en mentor
Hos os kan du få en mentor fra erhvervslivet. En mentor kan hjælpe dig godt i gang med din karriere med gode råd og sparring på dine planer og ideer. Læs her hvad andre mentorpar har fået ud af mødes

Mentorordningen er for studerende på vores 1½-årige professionsbacheloruddannelse eller for dig, der er på mindst 5. semester af din professionsbacheloruddannelse.

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

 • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
 • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
 • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
 • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder