Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Du kan tjekke på ug.dk, hvor du kan tage uddannelsen

Info om professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration her på siden gælder for de studerende, som færdiggør deres uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus i januar 2023.

Lignende uddannelser

Andre har også kigget på disse overbygningsuddannelser:

Om uddannelsen

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning på din erhvervsakademiuddannelse – eller en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Fokus på uddannelsen er bruger-orienteret produktudvikling og innovation, forretningsforståelse og -udvikling og bæredygtighed.

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Innovation og industriel design (5 ECTS)

Rapid prototyping (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Bæredygtighed og konstruktion (10 ECTS)

Valgfag: Industri 4.0 (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Praktik på 3. semester i efteråret 2022

Det sidste hold studerende på professionsbacheloruddannelsen i produktudvikling og teknisk integration på Erhvervsakademi Aarhus skal i praktik på deres 3. semester i efteråret 2022.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via praktikkoordinatoren på uddannelsen og vores karrierecenter.

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Karriere

Med en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration kan du blive bindeled mellem forskellige faggrupper, og din jobtitel vil typisk være teknisk projektleder, rådgiver eller konsulent.

Du kommer til at står for komplekse it- og netværksløsninger, elektroniske og datatekniske systemer og bygnings- og industriinstallationer.

Du vil sandsynligvis få job i virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling, konstruktion og projektering. Her kommer du til at arbejde med:

  • Produktudvikling – også af helt nye produkter og løsninger til industrien
  • Procesforbedringer i virksomheder
  • Optimering af produktionssystemer og processer
  • Optimering og drift af automatiske anlæg
  • Energioptimering
  • Projektledelse

Læs videre på kandidatniveau

En uddannelse fra et erhvervsakademi er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. En professionsbacheloruddannelse er på samme niveau som en bacheloruddannelse. En del af vores studerende bliver optaget på relevante kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene, og at der kan være begrænsede antal studiepladser på de enkelte uddannelser.

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på. Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Der er lukket for nyt optag på uddannelsen

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Kontakt

Få fat i en studie- og karrierevejleder