Anni fremstiller hovedpinepiller og analyserer modermælkserstatning

29-årige Anni Frehr Holm fra Vejle vil gerne blive klogere på laboratorieteknik og bestride en lederstilling. Derfor startede hun på professionsbacheloruddannelsen i laboratorieteknologi.

Forleden fremstillede Anni og hendes klassekammerater på 2. semester en kemisk blanding af det smertestillende stof Paracetamol. En anden dag analyserede de mængden af klorid i modermælkserstatning for at finde ud af, om varedeklarationen stemte overens med indholdet. Sådanne praktiske forsøg er der masser af, og netop derfor er Anni glad for uddannelsen.

”Det, vi lærer i klasselokalet, prøver vi af i laboratoriet. De praktiske forsøg giver en god forståelse for kemiske reaktioner,” siger hun.

Mulighed for job med mere ansvar

Anni er ligesom flere af sine klassekammerater uddannet laborant. Men drømmen om mere ansvar i et kommende job fik hende til at starte på den 1½-årige overbygningsuddannelse. Med en professionsbachelor på CV’et kan Anni søge mellemlederstillinger og konkurrere med fx diplomingeniører og laboratorieledere.

”Uddannelsen giver mig bedre jobmuligheder, fordi jeg får indsigt i at planlægge og lede laboratorieforsøg og en god tværfaglig baggrundsviden om alt lige fra forsøgsplanlægning til produktions- og kvalitetsstyring. På denne måde bliver jeg i stand til både at se detaljerne og det store perspektiv,” siger hun og fortsætter:

”Jeg drømmer om en dag at få en lederstilling, fordi jeg gerne vil være med til at sætte mit præg på en arbejdsplads,” siger Anni.

Søger praktik i Canada

Et praktikophold i en virksomhed er en obligatorisk del af uddannelsen. Anni glæder sig til at komme ud og vise en måske kommende arbejdsplads, hvad hun duer til. Hun vil gerne til Tyskland eller Canada og har kontaktet en canadisk medicinalvirksomhed, hvor hun håber på at komme i praktik. Det engelske sprog sidder allerede på rygraden, for på uddannelsen er både undervisningen og litteraturen på engelsk. Anni skriver tilmed de fleste af sine skriftlige opgaver på engelsk.