Fra landmand til kandidatstuderende

Rasmus Skovgaard Stephansen er professionsbachelor i husdyrbiologi fra Erhvervsakademi Aarhus og læser videre til kandidat i agrobiologi på universitetet. Fleksible uddannelsesveje giver dimittender gode muligheder.

Tidligere landmand Rasmus Skovgaard Stephansen er den første i sin familie, der tager en lang videregående universitetsuddannelse. Og en af de første dimittender fra jordbrugsuddannelserne på Erhvervsakademi Aarhus, der læser videre på Aarhus Universitet.

”Jeg synes, det er mega-spændende at arbejde med avlsværdivurdering og vil gerne være med til at optimere måden, vi avler kvæg på, så vi kan få skabt de bedste og sundeste produktionsdyr,” siger den 27-årige landmandssøn, der er opvokset på en kvæggård med 220 malkekøer i Lemvig.

Ikke den boglige type

Efter 10. klasse startede Rasmus på landmandsuddannelsen, og her åbnede der sig en helt ny, boglig verden.

”I folkeskolen var jeg ikke specielt boglig, men landmandsuddannelsen styrkede min selvtillid og skærpede min appetit efter mere lærdom.”

Uddannede sig til jordbrugsteknolog og fik pris

Efter landmandsuddannelsen tog Rasmus til North Dakota i USA for at arbejde som cowboy på en kvægfarm. Hjemme i Danmark søgte Rasmus ind på Erhvervsakademi Aarhus og gennemførte en 2-årig, videregående uddannelse til jordbrugsteknolog med speciale i kvæg.

Læs mere om uddannelsen til jordbrugteknolog

”Undervejs fik jeg blod på tanden efter mere uddannelse og opdagede, at der er noget, jeg er god til,” siger Rasmus, der under sin teknologudannelse på Erhvervsakademi Aarhus fik næsten udelukkende 12-taller og blev belønnet med DLBR-prisen.

I praktik som avlsmedarbejder

På 4. semester var han i praktik på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Foulum. Her arbejdede han sammen med dygtige, højtuddannede avlsfolk, og her gik det op for Rasmus, at han gjorde klogt i at uddanne sig yderligere, hvis han en dag skulle bestride et job som deres.

”Hvis jeg vil noget indenfor avl, skal jeg have en kandidatgrad.”

Pris for bachelorprojekt udviklet under praktik hos SEGES

Så efter sin teknologeksamen fortsatte Rasmus på Erhvervsakademi Aarhus og opnåede efter halvandet år en professionsbachelorgrad i husdyr-biologi - igen med topkarakterer.

Læs mere om professionsbacheloruddannelsen i jordbrug

”Jeg gik i en fantastisk klasse med engagerede undervisere og læring på et højt teoretisk niveau,” fortæller Rasmus, der sideløbende med studiet har brugt et år på at dygtiggøre sig i engelsk på B-niveau på VUC.

Under uddannelsen til professionsbachelor var Rasmus igen i obligatorisk praktik – denne gang hos SEGES Kvæg i Skejby. Her udviklede han med data fra automatiske malkesystemer (AMS) et nyt avlsvurderingsværktøj til at beskrive køers temperament. En opgave, som han netop har skrevet bachelorprojekt om og vundet JID-prisen for.

Positivt med nye veje i uddannelsessystemet

Rasmus er blevet optaget på Aarhus Universitets kandidatstudie baggrund af en individuel vurdering, hvor universitetet har set på hans erhvervserfaring, tidligere uddannelser, karakterer, udmærkelser og haft ham til samtale.

Ifølge lektor Jakob Sehested, uddannelsesansvarlig på agrobiologi-studiet ved Aarhus Universitet, er Rasmus Skovgaard Stephansen langt fra den eneste med en anderledes baggrund.

”Vi optager bredt – også blandt udenlandske ansøgere - og der er derfor et stort spænd i vores studerende,” siger Jakob Sehested og tilføjer:

”Det er positivt, at vi kan skabe nogle nye veje gennem uddannelsessystemet. Studerende som Rasmus bidrager positivt med en anderledes og mere praksisnær tilgang, og jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at optage flere af hans slags.”

Hul igennem fra landmandsuddannelsen til kandidatstudiet

Også på Erhvervsakademi Aarhus glæder uddannelseschef Lars Villemoes sig over, at der er en vej fra landmandsuddannelsen via Erhvervsakademi Aarhus’ teknologuddannelse og professionsbacheloruddannelse, til kandidatstudiet på Aarhus Universitet.

”Selvom man starter som landmand, kan man ende med at blive kandidat. De fleksible uddannelsesveje giver vores dimittender gode muligheder,” siger uddannelseschefen.

Lader ikke bøgerne tage magten

Med et ben i den akademiske verden og et andet i det praktiske landbrug har Rasmus gode forudsætninger for at bevare jordforbindelsen under det to år lange universitetsstudie.

”Når jeg savner lugten af stald, tager jeg hjem til mine forældres gård og hjælper med det praktiske avlsarbejde. Jeg har selv prøvet at stå op kl. 4 om morgenen for at malke og har flere års erfaring fra stald og mark. Derfor er jeg nok mere realistisk omkring, hvad der kan lade sig gøre og er mere kritisk overfor det, jeg læser. Jeg lader ikke bøgerne tage magten,” siger Rasmus.