Byggekoordinator

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Du kan i stedet tage byggekoordinator-uddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest i Herning. 

Info om byggekoordinatoruddannelsen her på siden gælder for de studerende, som færdiggør deres uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus i sommeren 2023.

Om den 2-årige byggekoordinatoruddannelse

Uddannelsen består af en fællesdel (60 ECTS), en specialisering (25 ECTS), et valgfag (5 ECTS), et praktikophold (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS).

Uddannelsens fællesdel omfatter planlægning og processer, ressourcestyring og fagtilsyn, kommunikation, virksomhedsdrift, byggejura og management.

Du kan tage 3. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet, lige som du kan gennemføre dit praktikforløb på 4. semester i udlandet.

Planlægning og processer (10 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn A (5 ECTS)

Kommunikation I (10 ECTS)

Virksomhedsdrift (5 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn B (10 ECTS)

Byggejura (5 ECTS)

Management (10 ECTS)

Kommunikation II (5 ECTS)

Entrepriseledelse (25 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Praktik på 4. semester i foråret 2023

Det sidste hold studerende på byggekoordinatoruddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus skal i praktik på deres 4. semester i foråret 2023. Praktikken varer min. 10 uger (gerne 20 uger) og foregår i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet.

I praktikken afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV. Som en del af praktikken udarbejder du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via praktikkoordinatoren på uddannelsen og vores karrierecenter.

Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

NCC Construction
MTHøjgaard
JCN-Bolig A/S
TL-BYG
JFP.dk
Dansk Boligbyg A/S
Jorton A/S
Enemærke og Petersen a/s
KPC
Raundahl & Moesby

Karriere

Som byggekoordinator får du job i bygge- og anlægsbranchen, på tegnestuer, i offentlige virksomheder eller i entreprenørbranchen. Du kommer tit til at assistere projektlederen på store byggesager eller selv fungere som projektleder på mindre byggesager og entrepriser.

Opgaverne er typisk inden for ledelse/projektledelse, koordinering, logistik og planlægning. Men det kan også være tilbudsgivning, håndtering af udbudsmateriale og deltagelse i processen med at indhente tilbud fra underleverandører.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Læs om professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship

Der er lukket for nyt optag på uddannelsen

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Du kan i stedet tage byggekoordinator-uddannelsen hos Erhvervsakademi MidtVest i Herning. 

Kontakt

Få fat i en studie- og karrierevejleder