Byggekoordinator

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Vil du arbejde med koordinering af byggeri? Fixe udfordringer? Være med til at træffe beslutninger og få tingene til at ske? Så er uddannelsen til byggekoordinator noget for dig.

I løbet af fire semestre lærer du blandt andet om planlægning og styring af processer, fagtilsyn, kommunikation, virksomhedsdrift, entrepriseledelse og bæredygtighed. Du får viden om både byggeri og forretning og dine primære arbejdsopgaver bliver optimering og projektledelse af bygge- og anlægsprojekter.

På denne uddannelse går der mange håndværkere, som er i gang med et sporskifte, eller som holder pause fra arbejdsmarkedet for at dygtiggøre sig. 

Få en uddannelse tilpasset erhvervslivets behov

Uddannelsen er en toårig videregående uddannelse, som er udviklet i samarbejde med erhvervslivet. Undervejs i studieforløbet holder du tæt kontakt til virksomheder i branchen, blandt andet med opgavesamarbejde og praktik.

Det giver i sidste ende gode muligheder for jobs, fx i en større entreprenørvirksomhed. Vi samarbejder med en lang række virksomheder.

Hør studerende fortælle om uddannelsen til byggekoordinator

Bliv bindeled mellem håndværker og projektleder

Dit kommende job som byggekoordinator ligger i krydsfeltet mellem byggeriets parter. Du kan blive bindeleddet mellem håndværkere og projektleder og får stor indflydelse på byggeprocessen.

Du bliver en central person, der kan lede og koordinere en byggeproces – og ikke mindst forstå og vurdere et byggesagsforløb. Du får en bred forretningsforståelse samtidig med, at du får viden om det byggefaglige, så du bliver i stand til at tænke forretning ind i alle faser af et byggeri.

Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel (60 ECTS), en specialisering (25 ECTS), et valgfag (5 ECTS), et praktikophold (15 ECTS) og et afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS). Uddannelsens fællesdel omfatter:

  • Planlægning og processer
  • Ressourcestyring og fagtilsyn
  • Kommunikation
  • Virksomhedsdrift
  • Byggejura
  • Management

Der er gode muligheder for at skabe dig en international profil, da du kan tage det 3. semester på en uddannelsesinstitution i udlandet, lige som du kan gennemføre dit praktikforløb i udlandet.

Planlægning og processer (10 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn A (5 ECTS)

Kommunikation I (10 ECTS)

Virksomhedsdrift (5 ECTS)

Ressourcestyring og fagtilsyn B (10 ECTS)

Byggejura (5 ECTS)

Management (10 ECTS)

Kommunikation II (5 ECTS)

Entrepriseledelse (25 ECTS)

Valgfag (5 ECTS)

Praktik (15 ECTS)

Afsluttende eksamensprojekt (15 ECTS)

Mere om de enkelte fag

Planlægning og processer

Du lærer at vurdere udbudsmateriale og planlægger arbejdsprocesser og projekter i bygge- og anlægsbranchen. Du analyserer og vurderer faggruppers samspil i bygge-projekter og i branchen som helhed.

Virksomhedsdrift

Du lærer, hvordan en virksomhed fungerer organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk. Med viden om økonomiske begreber, bliver du i stand til at forstå det økonomiske kredsløb i en virksomhed.

Kommunikation

Præcis og målrettet kommunikation er en væsentlig del af en byggekoordinators funktion. Du lærer derfor praksisnær kommunikation tilpasset byggebranchen. Kommunikationen skal fungere på tværs af faglige skel og forskellige kulturer, både mundtligt og skriftligt.

Management

Du får kompetencer til agere med en helhedsforståelse som byggekoordinator og samtidig kunne beherske centrale, konkrete managementmetoder og -værktøjer til bl.a. likviditetsbudgettering, årsregnskab, egen prioritering af tid og praktisk forhandling. Der er fokus på ledelse, medarbejdere og motivation samt teams og samarbejde.

Byggejura

Du får kendskab til det juridiske regelsæt, der har betydning for udbudsmateriale, fagentreprise og det tværfaglige samarbejde i byggesager. Kommunikation, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø er kodeord.

Ressourcestyring og fagtilsyn

Du får overordnet forståelse af byggeri, byggesager og de forskellige involverede faggrupper. Herunder også entrepriseformer og tværfagligt samarbejde mellem byggeriets parter.

Du kommer til at arbejde med at opstille og vælge praksisnære løsningsmuligheder i byggesager og planlægning i forbindelse med materialer, materiel, bemanding, kvalitetssikring og ressourceforbrug.

Entrepriseledelse og valgfag

På 3. semester får du undervisning i entreprise- og projektledelse, it i byggeriet og materialeforståelse. På dette semester specialiserer du dig i det byggefaglige og bliver klar til komme i praktik.

Valgfaget på 3. semester kan fx være ”Bæredygtighed i byggeriet” eller "Projektledelse".

Afsluttende eksamensprojekt

Dit afsluttende eksamensprojekt består af en rapport med udgangspunkt i et valgfrit emne. Du må gerne samarbejde med en virksomhed. Mange finder et godt emne i den virksomhed eller på den byggeplads, hvor de var i praktik.

Få fat i en studie- og karrierevejleder

Ansøg om optagelse

Uddannelsen optager ikke nye studerende fra og med 2022. Stop for optag er en konsekvens af den politiske beslutning om at reducere antallet af studiepladser i de store byer.

Praktik

På 4. semester skal du i et minimum 10, helst 20 ugers praktikforløb i en virksomhed enten i Danmark eller i udlandet. Erhvervsakademi Aarhus har en praktikkoordinator, som hjælper med forberedelse til praktikpladssøgning og praktiske forhold i relation til den praktikplads, som du selv finder.

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken laver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

NCC Construction
MTHøjgaard
JCN-Bolig A/S
TL-BYG
JFP.dk
Dansk Boligbyg A/S
Jorton A/S
Enemærke og Petersen a/s
KPC
Raundahl & Moesby

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen bruger vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Karriere

Som byggekoordinator får du job i bygge- og anlægsbranchen, på tegnestuer, i offentlige virksomheder eller i entreprenørbranchen. Du kommer tit til at assistere projektlederen på store byggesager eller selv fungere som projektleder på mindre byggesager og entrepriser.

Opgaverne er typisk inden for ledelse/projektledelse, koordinering, logistik og planlægning. Men det kan også være tilbudsgivning, håndtering af udbudsmateriale og deltagelse i processen med at indhente tilbud fra underleverandører.

Tag mere uddannelse

En erhvervsakademiuddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan fx bygge videre på din erhvervsakademiuddannelse og blive professionsbachelor på 1½ år.

Læs om professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse.

Studieliv - som studerende på Sønderhøj

Højt fagligt niveau, inspirerende indretning, kvalificeret vejledning og sociale aktiviteter kendetegner alle Erhvervsakademi Aarhus' afdelinger.

Vores bygninger på Sønderhøj ligger lige ved Viby station – kun 5 min. i tog fra banegården. Her er langt de fleste af vores studerende og uddannelser samlet. Vi har lokaler i to bygninger. Sønderhøj 30 er vores hovedbygning, og Sønderhøj 7G er et helt nyt uddannelseshus, indviet i 2018.

I løbet af året er der en lang række arrangementer for studerende - både sociale, faglige og karrierefremmende. På vores intranet, Studieupdate, kan du altid følge med i de kommende arrangementer.

Basement er vores officielle studiebar. Stedet for gruppearbejde, stedet for én enkelt med dine medstuderende og stedet for fest – for alle studerende, men også tilgængelig som det perfekte lokale til din fest.

Fra mandag til onsdag har Basement åbent fra 8-16. Her kan du mødes med medstuderende i rolige og hyggelige omgivelser. I kan afholde gruppemøder, bruge stedet som læsesal eller bare hænge ud.

”After-school”-baren i Basement har åbent torsdag og fredag fra kl. 11.30. Der kan nydes alt fra en kop kaffe til øl og drinks. Bordfodbold, beer pong og et stort udvalg af brætspil er også tilgængeligt, og generelt er Basement altid åben for forslag til aktiviteter og konkurrencer mm.
Vi i Basement glæder os til at se jer.

Åbningstider
Basement er åben fra 8-16 alle hverdage. Selve baren er åben torsdag og fredag fra 11:30.

Kontakt
Fornem stemningen, få alle nyhederne og se specialtilbud først ved at følge "Basement Student Bar" på Facebook 

Kontakt café- og eventmanager Søren Griepentrog på sogr@eaaa.dk eller mobil 7228 6059, hvis du har spørgsmål.

Når du skal flytte til Aarhus for at studere, kan du søge en ungdoms- eller kollegiebolig via Ungdomsbolig Aarhus

Der findes desuden et stort privat boligmarked og en lang række private boligportaler, hvor du kan søge ledige boliger i Aarhus.

På 1. sal over kantineområdet ligger biblioteket. Biblioteket råder over bøger, tidsskrifter, dagblade og forskellige e-resurser. Ud over dette underviser bibliotekarerne i informationssøgning og kildehåndtering i forbindelse med projekter. Du kan også låne kamera og udstyr til videooptagelse, hvis du skal bruge det til dine projekter. Du skal medbringe dit studiekort for at låne bøger mv. på biblioteket.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00

Kontakt
Telefon: 7228 6040
Mail: bibliotek@eaaa.dk
Gå til bibliotekets hjemmeside

Ved siden af biblioteket finder du boghandlen FACTUM BOOKS. Det er en fag-boghandel med primært lærebøger på hylderne. Du kan også købe kontorartikler - fx ringbind, mapper, materialer til indbinding af opgaver osv. Som studerende får du minimum 10 % rabat på både fag- og skønlitteratur. Det vi ikke har på lager, kan vi som regel skaffe hjem.

Åbningstider
Mandag - torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 9.00 - 12.00
Ændringer i åbningstiderne vises på infoskærme eller på Studieupdate.

Kontakt
Telefon: 7228 6049
Mail: factum@eaaa.dk
Se FACTUM BOOKS' hjemmeside

På vores afdeling på Sønderhøj er der utallige gode og inspirerende faciliteter til gruppearbejde i de mange kroge og rum, som er skabt i den moderne indretning. Kravl fx op og sid uforstyrret i vores gule bokse i 3 etager med borde og sofaer.

Over kantineområdet finder du et stort fælles studieområde med bibliotek, boghandel, ServiceDesk (it-hjælp og -vejledning) og gode faciliteter til gruppearbejde, bl.a. grupperum, arbejdspladser, computere, kopimaskiner, printere og indbindingsmaskiner. 

Som studerende har du adgang til vores bygninger døgnet rundt med dit studiekort.

I vores Karrierecenter får du inspiration og sparring, når det handler om at afklare og realisere dine praktik-, job- og karriereplaner. Fra start til slut på din uddannelse er du velkommen i Karrierecentret, hvor vi tilbyder både individuel rådgivning og kurser for grupper af studerende.

Du kan få hjælp til at skabe overblik over dine praktik- og karrieremuligheder og konkrete værktøjer til at komme tættere på målet. Vi tilbyder bl.a. kurser i at skrive en god ansøgning og et godt CV – og gennemfører praktisk træning i at gå til praktik- og jobsamtaler.

Kontakt
Du kan kontakte os på mail karriere@eaaa.dk

Studie- og akademiråd
Studie- og akademirådet er din mulighed for at få direkte indflydelse på din hverdag som studerende på Erhvervsakademi Aarhus. Læs mere om studie- og akademirådets arbejde

EAlumne
EAlumne er et netværk for nuværende og tidligere studerende. Her kan du udvide dit professionelle netværk – bl.a. ved at deltage i vores mange gratis faglige inspirationsarrangementer. Læs mere her og bliv medlem

Få en mentor
Hos os kan du få en mentor fra erhvervslivet. En mentor kan hjælpe dig godt i gang med din karriere med gode råd og sparring på dine planer og ideer. Læs her hvad andre mentorpar har fået ud af mødes

Mentorordningen er for studerende på vores 1½-årige professionsbacheloruddannelse eller for dig, der er på mindst 5. semester af din professionsbacheloruddannelse.

Studenterhus Aarhus er mødestedet for alle studerende i Aarhus.

Læs mere på studenterhusaarhus.dk

Alle vores uddannelser er SU-berettiget. Du kan finde al information, regler og takster ang. SU – og søge SU – på su.dk

Du kan få hjælp på vores SU-kontor. Se kontaktinfo og åbningstider på eaaa.dk/su

Du skal selv betale for de bøger, du får brug for under studiet. Desuden er der et materialegebyr, som du betaler ved studiestart. Du skal selv afholde udgifter i forbindelse med evt. studierejse og studie- eller virksomhedsophold i Danmark eller udlandet.

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende, så der er gode muligheder for at lære alle dine medstuderende godt at kende.

Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen, hvor projektarbejde, casestudier og løsning af praktiske opgaver er et væsentligt element. I undervisningen lægger vi vægt på både teori og praksis. En stor del af undervisningen vil desuden være tværfaglig og tematiseret.

For at være tæt på praksis samarbejder vi med mere end 600 virksomheder, og ledere og medarbejdere fra erhvervslivet er censorer og gæsteundervisere på vores uddannelser. Det tætte samarbejde med de mange virksomheder sikrer, at du som studerende får en uddannelse, som er praktisk anvendelig, og at du under din uddannelse trænes i at anvende teorier og metoder på praktiske problemstillinger.

Du har rig mulighed for at tage til udlandet som en del af din uddannelse – eller på anden måde få international erfaring i løbet af din studietid.

Du kan:

  • tage et helt semester på en udenlandsk uddannelsesinstitution
  • deltage i 2-ugers internationale sommerskoler i juni-august – i Danmark eller i udlandet 
  • tage dit praktikophold i en virksomhed i udlandet
  • vælge at videreuddanne dig i udlandet efter din dimission

Et udlandsophold er en oplevelse for livet og giver dig styrket evne til at tackle nye og uforudsete udfordringer, sproglige kompetencer, drive, modenhed, selvstændighed, kulturforståelse og et internationalt mindset.

Få vejledning
Hos internationalt kontor kan du få vejledning til, hvordan du får en international uddannelse – og hvilke finansieringsmuligheder, du har. Internationalt kontor er desuden engageret i at skabe og opretholde et internationalt miljø på erhvervsakademiet.

Åbningstider
Mandag - fredag kl. 9.00-13.00.

Du finder internationalt kontor på Sønderhøj 30 i Student Services Centre (A-bygningen), 1. sal. Aftal gerne en tid med os på forhånd på mail goabroad@baaa.dk

Studietilfredshed

Hvert andet år gennemfører vi – i samarbejde med ministeriet og i lighed med de øvrige danske uddannelsesinstitutioner – en undersøgelse af studietilfredsheden blandt vores studerende. Undersøgelsen hedder ”Læringsbarometeret”.

Se de seneste resultater fra ”Læringsbarometeret” på Erhvervsakademi Aarhus her

Sammenlign videregående uddannelser

Uddannelseszoom kan du sammenligne resultaterne fra ”Læringsbarometeret” på tværs af alle videregående uddannelser i Danmark. Du kan bl.a. sammenligne lønniveau og se, hvordan dimittender fik deres første job.

Underviserevaluering

Hvert år gennemfører vi en underviserevaluering, hvor vores studerende vurderer den undervisning, de modtager.

Se resultaterne af den seneste underviserevaluering her

Kontakt

Uddannelsen foregår på Erhvervsakademi Aarhus, Sønderhøj 7G , 8260 Viby J.

Find vej til os

Få fat i en studie- og karrierevejleder