Indledning til kemi og kemiske beregninger

Kurset er målrettet kommende studerende på uddannelsen til jordbrugsteknolog*. 

Kurset er for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for kemi og kemiske beregninger. Du kan ikke få SU til kurset, da det ligger før studiestart.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte kemi C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset, hvis du er optaget på uddannelsen. Hvis du har kemi på højere niveau eller netop har afsluttet faget på C-niveau, vurderer vi, at du ikke har behov for dette kursus.

* Kurset er kun relevant for studerende på specialerne: husdyr, planteproduktion og miljø & natur.

Test om du er helt klar til studiestart!

Tjek om du har brug for kurset i kemi ved at besvare nedenstående multiple choice-opgaver. Du bør løse opgaverne med mindst 80 % rigtige svar - uden anvendelse af lærebøger eller internet. 

Opgaver (pdf)
Svar (pdf)

Løste du opgaverne tilfredsstillende? Hvis ikke, så hjælper kurset dig til at få en meget bedre faglig start på din uddannelse. 

Dit udbytte

Med kurset opnår du:

  • viden om grundlæggende almen og organisk kemi
  • færdigheder i kemiske beregninger.

Indhold

  • Grundstoffer, ioner og salte
  • Syre-base kemi og pH
  • Organisk kemi og kovalente bindinger
  • Kemiske reaktioner – typer og afstemning
  • Mol, molarmasse og kemiske beregninger.

Undervisning

Der er undervisning i 24 lektioner fordelt over to uger. Der er som udgangspunkt plads til alle studerende på opkvalificeringskurserne. 

Litteratur

Kemibog på C-niveau, fx ”Basiskemi C” af Mygind et al. fra 2010. Bogen kan lånes på akademiet.

Undervisningen foregår på Sønderhøj i Viby.

Ingen kursusdato fastlagt