Miljø

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder følgende uddannelser inden for miljø:

Miljøteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med kvalitetssikring og forbedring af virksomhedens miljøindsats. Som miljøteknolog sikrer du, at virksomheden er bæredygtig, mindsker forureningen og overholder miljølovgivningen.

Jordbrugsteknolog - miljø og natur

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der bekymrer sig om naturen. Bliv rustet til at arbejde med miljøforhold fx planlægning af naturpleje, jord- og grundvandsforurening, miljøovervågning og -tilsyn og naturgenopretning.

Jordbrug

1½-årig professionsbacheloruddannelse

Få viden og værktøjer til at løse komplekse problemstillinger i ledelses-, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger, og bidrag til udviklingen inden for jordbrugsområdet.

Hvilken miljøuddannelse skal du vælge?

Bliv klogere her