Miljø

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder følgende uddannelser inden for miljø:

Miljøteknolog

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der vil arbejde med kvalitetssikring og forbedring af virksomhedens miljøindsats. Som miljøteknolog sikrer du, at virksomheden er bæredygtig, mindsker forureningen og overholder miljølovgivningen.

Jordbrugsteknolog - miljø og natur

2-årig erhvervsakademiuddannelse

For dig, der bekymrer sig om naturen. Bliv rustet til at arbejde med miljøforhold fx planlægning af naturpleje, jord- og grundvandsforurening, miljøovervågning og -tilsyn og naturgenopretning.

Jordbrug

1½-årig professionsbacheloruddannelse

Få viden og værktøjer til at løse komplekse problemstillinger i ledelses-, rådgivnings- eller forvaltningsstillinger, og bidrag til udviklingen inden for jordbrugsområdet.

Hvilken miljøuddannelse skal du vælge?

Bliv klogere her

Bliv vurderet på mere end dit snit

Søg ind før 15. marts 2019 kl. 12.00 (kvote 2)

Kom til infomøde 2. maj

Kom og hør om alle vores erhvervsakademi- og professionsbachelor-uddannelser.

Se program, tid og sted her