Studieretning B - finansielle forretninger

Faget er for dig, som har været i praktik som finansiel rådgiver i et penge- eller realkreditinstitut.

Med faget opnår du nye kompetencer på baggrund af erfaringerne fra dit praktikophold. Du får nødvendig teoretisk viden, så du kan blive en professionel og selvstændig finansiel rådgiver i et penge- eller realkreditinstitut.

Som finansiel rådgiver skal du udarbejde virksomhedsvurderinger og professionelt vurdere og rådgive om virksomheders finansielle, valutariske og operationelle risici og/eller strategier. Du skal desuden rådgive investeringskunder om deres porteføljestrategier på baggrund af en kapitalmarkedsanalyse.

Med faget får du viden om: 

 • Formuerådgivning for privatkunder og virksomhedsejere
 • Finansielle instrumenter med fokus på futures og optioner, herunder prissætning og afdækning af risici
 • Strukturerede obligationer
 • Engagementsstyring i forhold til kreditrisiko, indtjening samt forretningsmæssige perspektiver for nødlidende privat- og erhvervskundeengagementer
 • Forskellige skattemodeller for personligt drevne virksomheder herunder private investorers deltagelse i K/S-projekter
 • Generationsskiftemodeller herunder succession i forbindelse med generationsskifte, due diligence processer og desuden ledelsesmæssige, organisatoriske og kulturelle aspekter
 • Skattemæssige problemstillinger i forbindelse med forældrekøb
 • Behandling af aktiver og passiver i udenlandsk valuta
 • Porteføljeteori og -konstruktion
 • Forretningsmuligheder for pengeinstituttet eller realkreditinstituttet under hensyntagen til kapitalbelastning
 • Kreditvurdering, finansiel risk management og finansiel rådgivning til virksomhedens ledelse
 • Fundingomkostninger og solvensbelastning for givne finansielle produkter, herunder at kunne vurdere prissætningen til brugeren af det finansielle produkt
 • Strategisk analyse og strategimodeller, nøgletalsfaldgruber i forbindelse med en regnskabsanalyse.