Studieretning B - ejendomshandel

Faget er for dig, som har været i praktik hos en ejendomsmægler.

Med faget får du teoretisk viden om lovgivningen vedr. omsætning af fast ejendom – med særligt fokus på de særlove, som knytter sig til hovedlovningen.

Du lærer at:

 • beregne en standardfinansiering – herunder brutto- og nettoydelse – ud fra en kontantpris
 • håndtere de væsentligste lejeretlige spørgsmål ved udlejning af ejerboliger
 • anvende reglerne om tvangsauktion over fast ejendom og andelsbeviser
 • bistå ved vurdering og omsætning af erhvervsejendomme, ved formidling af erhvervslejemål og vurdering af andelsboligforeningsejendomme. 

Med faget får du viden om:

 • Regulering af dispositionsmulighederne over fast ejendom, herunder reglerne i udstykningsloven og planloven
 • Tvangsauktion, dens juridiske forløb og økonomiske konsekvenser for ejer og køber
 • Love om vurdering, tinglysning, miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse, olietanksbekendtgørelsen, udstykningsloven og reglerne om fredsskov og hævd
 • Lejeret, dvs. udlejer og lejers opgaver og ansvar vedr. lejeboligens stand, lejebetaling, fremleje, bytte, lejefastsættelse, opsigelsesregler, begrundelser samt frister
 • Regler ved drift, erhvervelse og finansiering af landbrugsejendomme
 • Vurdering og salg af udlejnings-/investeringsejendomme, erhvervsejendomme og landbrugsejendomme
 • Momsproblematikkerne ved overdragelse af erhvervsejendomme
 • Reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven.
 • Erhvervslejelovens regler og værdiansættelsesreglerne i ABL § 5.