Studieretning A - Økonomistyring - ekstern regnskab

Faget er for dig, som skal i praktik hos en revisionsvirksomhed eller i en økonomiafdeling

Undervisningen er tilrettelagt således, at du får indsigt i en revisors eller økonomiafdelingens arbejde med:

  • Regnskabsteori
  • Udarbejdelse af årsrapporter, herunder begreberne retvisende billede, indregning, måling og klassifikation
  • Klargøring af virksomhedens bogholderi til brug for endelig rapportering
  • Udarbejdelse af internt regnskab med udgangspunkt i råbalance
  • Udarbejdelse og analyse af årsrapporter efter årsregnskabslovens klasse A og B
  • Skatteret
  • Selskabsbeskatning, herunder regulering fra årsregnskab til skatteregnskab
  • Personbeskatning, herunder personlig indkomst, kapitalindkomst, aktieindkomst, virksomhedsskatteordning og kapitalafkastordning
  • Kapitalgevinstbeskatning, herunder ejendomsavancebeskatning og genvundne afskrivninger

Med faget bliver du klædt på til at assistere med de mest basale opgaver på et revisionskontor. I det efterfølgende praktikophold kan du udvikle flere kompetencer inden for regnskabsassistance og økonomisk styring.