Studieretning A - Finansielle forretninger (bank)

Faget er for dig, som skal i praktik i et penge- eller realkreditinstitut.

  • Investeringsrådgivning specielt vedrørende obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser
  • Overordnet porteføljeteori
  • Kreditvurdering af privatkunden og erhvervsvirksomheden – herunder vurdering af sikkerhedskrav
  • Afdækning af virksomheders finansielle, valutariske og operationelle risici
  • Forretningsmuligheder under hensyntagen til kapitalbelastning.