Studieretning A - Ejendomsadministration

For dig, som skal i praktik hos en ejendomsadministrator.

  • Alternative ejendomstyper 
  • Lovgivning inden for administration af forskellige typer fast ejendom
  • Identifikation og forslag til løsning af retlige og administrative problemstillinger, der er knyttet til administration af forskellige typer fast ejendom
  • Værdiansættelse af forskellige typer af fast ejendom
  • Regnskabsmæssige forhold vedrørende private udlejningsejendomme, al-mene boligejendomme, andelsboligforeninger og ejerforeninger