TEST

EAU

Vælg uddannelse

Vælg den/de uddannelser, du ønsker at søge om optagelse på. Vælg fra en til otte prioriteter.

Uddannelserne er listet med de danske uddannelser først og derefter de internationale uddannelser.

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Hvilken uddannelse og uddannelsesinstitution?

Personlige oplysninger

Statsborgerskab

Opholdstilladelse vedhæftet – hvis du ikke er dansk statsborger. Du vedhæfter dokumentet nederst i ansøgningen.

Adgangsgivende uddannelse

Bonus for tidlig studiestart

Gymnasial supplering

Anden uddannelsesmæssig baggrund

Har du tidligere været indskrevet på en af de uddannelser, du nu søger om optagelse på (gælder også indskrivning på andre uddannelsesinstitutioner)?
Har du gennemført en dansk videregående uddannelse (som fuldtidsstudie) på samme eller højere niveau end den uddannelse, du søger optag på?

Bilag til din ansøgning

Her skal du uploade bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Læs vigtig information om bilag

Vedhæft filer

Dokumenterne uploades i pdf-, jpg- eller png-format og med forklarende titel, fx 'Eksamensbevis Mikkel Petersen'. Filen må max være 20 MB. Filnavnet skal være kort og uden specialtegn.

Ansøg om optagelse

Vi gør opmærksom på, at din ansøgning først er gennemført, når du har modtaget en kvitteringsmail fra os.