Uddannelsens opbygning

Serviceøkonom

Serviceøkonomuddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (dit speciale), et praktikophold på 3. semester samt et afsluttende eksamensprojekt. Uddannelsen udgør i alt 120 ECTS. 

Specialet vælger du i løbet af 1. semester. På Erhvervsakademi Aarhus har du mulighed for at specialisere dig inden for:

Uddannelsen er inddelt i følgende temaer: servicebranchen, virksomheden, strategi, markedet, virksomhedsrelationer og udvikling. Under de enkelte temaer skal du arbejde med følgende kernefag: samfundsvidenskabelig metode, servicebranchen, organisationsudvikling, forretningsudvikling, serviceøkonomi og kommunikation.

Derudover har du mulighed for at specialisere dig – både med dit speciale og gennem praktikken og det afsluttende eksamensprojekt.

1. semester2. semester3. semester4. semester

Servicebranchen 
(15 ECTS)

Virksomheden
(13 ECTS)

Speciale
(2 ECTS)

Strategi
(12 ECTS)

Markedet
(10 ECTS)

Speciale
(8 ECTS)

Praktik
(15 ECTS)

Virksomhedens
relationer
(10 ECTS)

Speciale
(5 ECTS)

Udvikling
(15 ECTS)

Afsluttende
eksamensprojekt
(15 ECTS)

Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed inden for det speciale, du har valgt.

Praktikken giver dig en god mulighed for at danne netværk med erhvervslivet, samtidig med at du får prøvet dine teoretiske kompetencer af i praksis. Praktikopholdet kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Læs mere om praktikopholdet

Branchekendskabs- og studietur

Som et led i uddannelsen tager vi efter studiestart på en tredages branchekendskabstur rundt i Danmark, hvor du bliver introduceret til de tre brancher, som studiet repræsenterer. Egenbetaling for denne tur er 1500 kr.

På tredje semester tager vi på studietur til en spændende destination indenfor servicebranchen. Der skal påregnes en udgift på ca. 7500 kr. som du selv betaler.

Afsluttende eksamensprojekt

4. semester afslutter du med at skrive et eksamensprojekt – gerne med udgangspunkt i en problemstilling fra dit praktikophold.

Undervisningen

Undervisningen foregår som en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Det giver mulighed for en god dialog med både medstuderende og undervisere. På Erhvervsakademi Aarhus er undervisningen projektorienteret, og du kommer løbende til at anvende det, du lærer. 

Dele af litteraturen på uddannelsen er engelsksproget.