Uddannelsen

Uddannelsen består af tre semestre inklusive praktik og afsluttende bachelorprojekt.

1. semester2. semester3. semester

Virksomhedens salgsgrundlag

 • Kunden som udgangspunkt
  (15 ECTS)
 • Branche og konkurrenter
  (5 ECTS)
 • Innovation og metode
  (5 ECTS)
 • Metode og videnskabsteori
  (5 ECTS)

Læs mere.

Forretningsudvikling i et internationalt perspektiv

 • Udvikling af salgsgrundlaget
  (10 ECTS)
 • Det taktiske og operationelle salg
  (5 ECTS)
 • Implementering og opfølgning
  (5 ECTS)
 • Valgfrit emne
  (10 ECTS)

Læs mere.

Praktikforløb 
(15 ECTS)

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

Læs mere.

 

 

 

På 1. og 2. semester får du undervisning i markedsføring, salg, supply chain management, ledelse, organisationsudvikling, jura og økonomi. Hvert semester afsluttes med et semesterprojekt for en ekstern virksomhed. 

På 3. semester skal du i praktik i en relevant virksomhed og skrive det afsluttende bachelorprojekt.

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår på hold med ca. 25-35 studerende – med gode muligheder for at få et godt socialt liv med dine holdkammerater.

Du vil opleve undervisning, hvor der lægges vægt på både teori og praksis. Vores erfaring er, at du lærer mest, når du deltager aktivt i undervisningen via projektarbejde, casestudier og løsning af udfordringer fra konkrete virksomheder. Vi tager desuden på virksomhedsbesøg og studieturer og afholder seminarer.

Du kommer både til at opleve faglige præsentationer fra underviserne og gruppearbejde med dine medstuderende. Da løsningen af mange rigtige problemer kræver, at du anvender flere fag, er en stor del af undervisningen tværfaglig og tematiseret. 

Når du starter på studiet, kommer du på et midlertidigt hold. I løbet af efteråret bliver du placeret på et hold, der passer til dit engagement og dit mål med uddannelsen. Holdene bliver sammensat efter motivation, faglighed og indsats. 

Uddannelsen bygger meget på det praktiske, og det er også det, som tænder mig. Man får noget teori, og så efterfølgende får man lov at prøve det ude i praksis. Erhvervsakademiet har et fantastisk samarbejde med virksomheder, som vi får lov at komme ud og besøge, og der kommer virksomheder på besøg og fortæller om, hvordan de gør. Så der er en rigtig god kemi mellem, hvad der sker ude i erhvervslivet, og hvad der sker på skolebænken.”

— Søren

En international uddannelse

Du kan også tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse. Et studieophold i udlandet kan erstatte dit 2. semester, og et praktikophold kan stå i stedet for praktikken på 3. semester.