Professionsbachelor i international handel og markedsføring

1½-årig professionsbacheloruddannelse

Uddannelsen er en overbygning på fx markedsføringsøkonomuddannelsen. Uddannelsen tager 1½ år  – og er den direkte vej til videreuddannelse og flere jobmuligheder.

Få strategisk og praktisk viden om salg og markedsføring

Du opnår kompetencer til selvstændigt at analysere, vurdere og reflektere over problemstillinger samt varetage praksisnære og komplekse opgaver inden for salg og markedsføring. Uddannelsen er for dig, som vil arbejde med business-to-business salg, salgsstrategier, ledelse, kunderelationer, juridiske forhold, økonomiske analyser og virksomhedens konkurrenceevne og produktudvikling.

Læs mere om uddannelsen

Bliv klar til globale udfordringer

Du kvalificerer dig til jobs i både nationale og internationale virksomheder, hvor du selvstændigt og professionelt kan bidrage med viden om salg og markedsføring i forhold til de globale udfordringer. Vi fokuserer særligt på business-to-business salg mellem virksomheder, hvor der er et stigende behov for medarbejdere, som kan løse komplekse opgaver. Du får en professionsbachelor og kan blive ansat i jobs inden for salg, marketing, projektledelse og lignende eller videreuddanne dig på kandidatniveau.

Se flere karrieremuligheder.

En international uddannelse

Hvis du ønsker at arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer ved at studere på den internationale linje. Bemærk, at det kræver bestået engelsk B eller tilsvarende.

De to linjer er identiske i indhold og jobmuligheder, men den internationale linje ruster dig med en global forståelse.

Du kan også tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Vil du uddanne dig mens du er i job? Så er en diplomuddannelse i international handel og markedsføring en mulighed for dig.

Sådan finder du os

Uddannelsen foregår på:

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 8
8260 Viby J

Find vej