Uddannelsen

Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it

Uddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (din specialisering), et praktikophold samt et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af de syv semestre skal du have viden om erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og informationsteknologi (it). Du skal desuden have en række fag, som støtter op om disse kerneområder, fx markedsføring, innovation og international erhvervsret.

Se i figuren for mere information om fagenes fordeling på semestrene.

1. semester

Mikroøkonomi
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi
(5 ECTS)

Organisation 
(5 ECTS)

Softwarekonstruktion 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(5 ECTS)

Kommunikation
(5 ECTS)

2. semester

Makroøkonomi
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi
(5 ECTS)

Organisation
(5 ECTS)

Softwarekonstruktion 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(5 ECTS)

Supply chain management
(5 ECTS)

3. semester

Forretningsstrategi
(5 ECTS)

Strategisk markedsføring 
(5 ECTS)

Informationsteknologier 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(10 ECTS)

Innovation og entreprenørskab 
(5 ECTS)

4. semester

Forretningsstrategi
(10 ECTS)

Informationsteknologier 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(10 ECTS)

Erhvervsret
(5 ECTS)

5. semester Praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet.
(30 ECTS)
6. semester

Specialisering

Du kan også vælge at tage semesteret på en anden uddannelsesinstitution i Danmark
eller i udlandet.
(30 ECTS)

7. semester

Bachelorprojekt
(20 ECTS)

Videnskabsteori og projektmetode
(10 ECTS)

Du skal forvente, at dele af litteraturen og undervisningen vil være på engelsk.

Hverdagen på studiet

Gruppearbejde, klasser med ca. 35 studerende i hver, meget dialog- og casebaseret undervisning, tæt kontakt til reelle virksomheder og tæt kontakt til underviserne. Det er hverdagen som studerende på Erhvervsakademi Aarhus.

I undervisningen er der altid plads til spørgsmål og kommentarer. Fagene er anvendelsesorienterede, og du bliver trænet i at anvende teorien til at løse konkrete opgaver. Du kommer til at arbejde meget i grupper. På denne måde mener vi, at vi bedst forbereder dig på arbejdsformen i arbejdslivet efter studiet. At undervisningen foregår i klasser er et godt udgangspunkt for at skabe et godt socialt studiemiljø.

Vi gør alt for, at du som studerende bliver klædt optimalt på til at varetage et job i erhvervslivet. Derfor samarbejder vi med reelle virksomheder, som kommer og fortæller om deres erfaringer, eller som vi tager på virksomhedsbesøg hos.

”Det er en kæmpe fordel, at du har nærvær med din klasseleder, og du kan få lov til at snakke med din underviser. Og så har du en klasse, som du opbygger et bånd til, og du opbygger et gruppearbejde, som virkelig styrker dine kompetencer. Og praktikken er selvfølgelig en superfed mulighed!

— Jeppe Milverts, tidligere studerende, nu Night Shift Software Supporter, Kamstrup

Louise forener økonomi-flair med it-fascination

Læs mere om Louise

Studieordning

Læs mere