Studietilfredshed

- professionsbachelor i økonomi og it

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2014
svar fra 94%
2015
svar fra 91%
2016
svar fra 93%
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
77 74 73
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
79 76 74
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
79 80 80
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  72 76 74
Undervisning 78 80 77
Socialt miljø 79 79 79
Fysisk miljø -- 69 --
Udstyr og materialer -- 74 --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Læs mere om studietilfredshed her