Louise forener økonomi-flair med it-fascination

21-årige Louise Damm har altid været fascineret af it og haft interesse og flair for økonomi. Derfor er professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it som skræddersyet til hende.

”Efter at have taget HHX-eksamen, blev jeg optaget på erhvervsøkonomi (HA) på Aarhus Universitet, men det var alt for bredt og teoretisk, så jeg valgte at droppe ud og i stedet starte på Erhvervsakademi Aarhus. Denne uddannelse er meget mere mig, da jeg kan kombinere min flair for økonomi med min lyst til at nørde med it-systemer og programmering,” siger Louise, der er fra Aabenraa, men har boet og læst i Aarhus de sidste knap tre år.

Læs mere om professionsbachelor i økonomi og it

Første årgang

Louise er blandt de første i Danmark, der læser en professionsbacheloruddannelse i økonomi og it, som blev lanceret i 2014.

”Uddannelsen har til fulde levet op til mine forventninger. Vi er jo lidt prøvekaniner, fordi vi er første årgang på denne nye uddannelse, men det er kun spændende at være med til at forme uddannelsen. Underviserne lytter til os og der er en gejst og en rigtig god stemning både blandt dem og os studerende.”

Lærer at programmere og have overblik

Louise er glad for sit studie og glæder sig over, at erhvervslivet efterspørger fagfolk med forstand på både it og økonomi. Med netop denne kombination vil Louise kunne finde job som fx projektleder, økonomi- eller it-ansvarlig.

”Det gode ved uddannelsen er fagene og den specielle kombination af det nørdede og det generelle. Selvom vi lærer at programmere, bliver vi ikke nødvendigvis specialister. På vores valgfagssemester kan vi vælge at gå mere i dybden med fx programmering. Uddannelsen giver os et overordnet indblik i, hvor vigtigt det er, at økonomi- og it-afdelingen spiller sammen, for at virksomheden kan få succes.”

Godt socialt sammenhold og mødedisciplin

”Det sociale sammenhold i klassen er godt. Man møder op til undervisningen, udviser respekt og har i det hele taget en god kultur. Vi kender hinanden og er ikke bange for at sige noget. Vi har meget teamarbejde, hvilket giver stor sparring mellem undervisere og studerende. Vi lærer meget af hinanden. Det er også et plus, at vores undervisere har erhvervsmæssig erfaring og at de opgaver, vi løser, er virkelighedsnære,” siger Louise, der efter endt uddannelse kunne tænke sig at arbejde som projektleder og implementere store it-systemer.