Professionsbachelor i økonomi og it

Vil du arbejde som it-konsulent eller projektleder? Så er en uddannelse inden for økonomi og informationsteknologi (it) noget for dig. Her kombineres forretningsforståelse og it, så du bliver i stand til at udvikle, vælge og implementere it-systemer.

Uddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med it-branchen. Det betyder, at du får viden og kompetencer, der efterspørges i erhvervslivet. It-branchen efterspørger profiler, der både har forståelse for en virksomheds måde at drive forretning på og for de muligheder, informationsteknologien giver for at støtte og videreudvikle forretningen.

Få viden om it, forretningsudvikling og projektledelse

På uddannelsen får du indsigt i udviklingen af it-systemer, men også viden om økonomi, organisationsudvikling og ledelse. Med disse kompetencer bliver du i stand til at påvirke og forbedre en virksomheds måde at drive forretning på, fordi du kan udvikle it-løsninger, som giver mening ud fra både et økonomisk, et organisatorisk og et it-mæssigt perspektiv. Ved at kombinere forretningsforståelse med it-faglig indsigt, er du med til at skabe værdi for virksomheder gennem anvendelsen af it.

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for tre hovedområder:

  • Det tekniske område, hvor der er fokus på kundens behov
  • Det forretningsmæssige område, hvor der er fokus på at skabe merværdi hos kunden
  • Det projektstyringsmæssige område, hvor der er fokus på at levere produktet til tiden i den rette kvalitet

Læs mere om uddannelsen

Anders: Nyuddannet professionsbachelor - og allerede teamleder for seks

Læs mere om Anders

Bliv bindeleddet mellem forretningen og it-leverandøren

På uddannelsen lære du at afdække virksomheders behov, udfordringer og fremtidige muligheder. Herudfra kan du være med til at finde konkrete it-løsninger, som kan videreudvikle virksomheden eller skabe bedre økonomiske resultater.

Eksempler på sådanne it-løsninger kunne være:

  • Hvordan kan brugerne inddrages i udviklingen af et nyt it-system, så systemet opfylder deres behov?
  • Hvordan skal et it-system designes, så brugerne kan forstå systemet og dets funktioner?
  • Hvordan kan it understøtte konkrete funktioner og afdelinger i virksomheden (fx kundesystemer, økonomisystemer, lagerstyringssystemer og personalesystemer)?

Læs mere om dine karrieremuligheder