Studieordning

Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Årgang 2016 og frem

Denne studieordning består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel  (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Årgang 2014-2018

Denne studieordning består af tre dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

  1. Studieordning del 1 - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
  2. Studieordning del 2 - institutionsdel  (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
  3. Studieordning del 3 - valgfag (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for valgfag på Erhvervsakademi Aarhus.
  4. Rettelsesblad - institutionsdel (pdf) ang. afsnit 7.9 om praktikeksamen.