Uddannelsen

Uddannelsen består af en fællesdel, en valgdel (din specialisering), et praktikophold samt et afsluttende bachelorprojekt.

I løbet af de syv semestre skal du have viden om erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og informationsteknologi. Du skal desuden have en række fag, som støtter op om disse kerneområder, fx markedsføring, innovation og international erhvervsret.

Se i figuren for mere information om fagenes fordeling på semestrene.

1. semester

Introduktion til it og business

Mikroøkonomi 
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi og organisation 
(10 ECTS)

Programmering 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(5 ECTS)

Kommunikation og præsentation 
(5 ECTS)

2. semester

Kobling mellem it og business

Makroøkonomi 
(5 ECTS)

Erhvervsøkonomi og organisation
(10 ECTS)

Programmering 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(5 ECTS)

International erhvervsret
(5 ECTS)

3. semester

Strategi og relationer

Forretningsstrategi
(10 ECTS)

Strategisk markedsføring 
(5 ECTS)

Informationsteknologier 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(10 ECTS)

4. semester

Forretningsprocesser og projektledelse

Forretningsstrategi 
(10 ECTS)

Informationsteknologier 
(5 ECTS)

Systemudvikling 
(10 ECTS)

Innovation og iværksætteri
(5 ECTS)

5. semester

Specialisering

Du kan også vælge at tage semesteret på en anden uddannelsesinstitution i Danmark
eller i udlandet.
(30 ECTS)

6. semester Praktik i en virksomhed – i Danmark eller i udlandet.
(30 ECTS)
7. semester

Bachelorprojekt
(20 ECTS)

Videnskabsteori og projektmetode
(10 ECTS)

Du skal forvente, at dele af litteraturen og undervisningen vil være på engelsk.

Studieordning

Læs mere

Louise forener økonomi-flair med it-fascination

Læs mere om Louise