Underviserevaluering

- professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2014 2015 2016
Underviserens evne til at variere undervisningen -- 3,8 3,6
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis -- 3,9 3,8
Underviserens engagement -- 4,1 4,1

På en skala fra 1-5.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelsen i 2014.

Læs mere om underviserevaluering her