Karriere

Her får du job

Behovet for arbejdskraft i den danske it-branche er under forandring. Der er generelt behov for profiler, som: 

 • har it-ekspertise kombineret med forretningsforståelse
 • kan kombinere it med fx økonomi, markedsføring, ledelse, brugeranalyse mv.
 • har fokus på både it-strategi og forretningsudvikling
 • kan tilpasse og udvikle software til forretningens behov
 • kan se potentialet for virksomheden i nye informationsteknologiske tendenser
 • har it-faglig indsigt og viden om, hvordan man skaber merværdi i virksomheder, organisationer og hos brugere.

På 3½ år får du viden og kompetencer inden for både økonomi og informationsteknologi, som kvalificerer dig til et job, hvor du bliver bindeleddet mellem medarbejdere i afdelinger som fx logistik, salg, HR og økonomi på den ene side og it-afdelingen eller eksterne softwareleverandører på den anden side. Dit job kan enten være internt i virksomheden eller hos softwareleverandøren.

Dit job kan fx være som:

 • projektleder
 • it-konsulent
 • forretningsudvikler
 • systemudvikler
 • systemanalytiker
 • Account Manager

Tag mere uddannelse

Uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse. Du kan videreuddanne dig med en relevant kandidat- eller masteruddannelse i Danmark eller i udlandet. Vær opmærksom på, at du måkse skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Bliv cand.merc. på Aarhus Universitet

Med en professionsbacheloruddannelse i økonomi og informationsteknologi kan du søge om optagelse på cand.merc.-studiet på Aarhus Universitet. For at opfylde adgangskravene skal du have fulgt bestemte valgfag på 5. semester inden for finansiering og regnskab, kvantitative og kvalitative metoder og driftsøkonomi. 

Videreuddannelse i udlandet

Vi har aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau. 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk

It-ekspertise og forretningsforståelse forenes i uddannelse

Direktør i it-forum og ledelseskonsulent i Prosa fortæller om de kompetencer, uddannelsen giver.  

Læs mere