Praktik

På 5. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed, så du får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du et projekt med udgangspunkt i en problemstilling fra virksomheden. Her får du mulighed for at specialisere dig inden for netop dine interesser.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit eget ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Vi har et godt netværk i fødevarebranchen i Østjylland, hvor en lang række virksomheder på forhånd har bekræftet, at de gerne vil have en praktikant. Det gælder fx:

Arla Food Ingredients
Chr. Hansen
Danish Crown
Danæg Products A/S
Denico
De Danske Gærfabrikker A/S
Dupont
Easyfood
Kelsen Cookies
KMC
Palsgaard
Stryhns AS 
Systemfrugt
Teknologisk institut

Samarbejde med mange virksomheder

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med virksomheder i fødevarebranchen. 

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder.  Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne. 

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet, særligt fødevarebranchen, i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Skal I have en praktikant?

Information for virksomheder om praktiksamarbejde