Ansøg om optagelse på professionsbachelor i fødevareteknologi og –applikation

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og -applikation på Erhvervsakademi Aarhus.

Vejledning

Find svar på dine spørgsmål om ansøgning her

Ansøgning

Ansøgningsfristen er:

  • 15. marts kl. 12.00 (kvote 2 og ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen)
  • 5. juli kl. 12.00 (kvote 1)

Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. Du kan derfor ansøge helt frem til 5. juli kl. 12.00 – uanset at du søger og vil vurderes via kvote 2. Du kan søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Du ansøger på optagelse.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

Studiestart

Der er studiestart den 27. august 2018.

Inden studiestart kan du begynde på et genopfriskningskursus i kemi

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)
Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Anden adgang (kvote 2)
Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Få overblikket

Liste med alle uddannelser, KOT-nr. og vinteroptag

Se kvotefordeling og adgangskvotienter for alle uddannelser

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Ansøg om optagelse

Se hvordan du søger ind på en videregående uddannelse her