Ansøg om optagelse på professionsbachelor i fødevareteknologi og applikation

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi og applikation på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

Adgang via gymnasial eksamen (kvote 1 eller kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse (kvote 2)

Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Anden adgang (kvote 2)

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne. Specifikke adgangskrav: matematik B (bestået minimum med karakteren 4) og kemi C eller bioteknologi A eller fysik B eller geovidenskab A.

Sådan søger du

Du søger ind på uddannelsen via optagelse.dk. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

Alle, der opfylder adgangskravene, bliver optaget på uddannelsen. Du kan derfor ansøge helt frem til 5. juli kl. 12.00 – uanset at du søger og vil vurderes via kvote 2. Du kan søge om optagelse på evt. ledige pladser frem til studiestart.

Inden studiestart kan du begynde på et genopfriskningskursus i kemi

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse