Studieordning

Finansbachelor

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per 1. august 2018.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen,

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.
Del 2: Lokal del (pdf)

Del 3: Rettelsesblad til lokal del vedr. praktikprøve (pdf)

Tidligere studieordninger

2017

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. Kommunikation og præsentationsteknik
 4. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdelen vedr. 4. interne eksamen

2016

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. meritaftaler. 
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
 5. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2015-2019

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdel vedr. tilrettelæggelse af prøve i erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro), 1. eksterne, 2. semester.
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
 5. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2014-2018

 1. Studieordning - fællesdel (pdf)
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf)
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. studieretning B.
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2013-2017

 1. Studieordning (pdf)
 2. Fagbeskrivelselser (pdf)
 3. Valgfagskatalog (pdf)

2012-2016

 1. Studieordning (pdf)