Studieordning

Finansbachelor

2017

Denne studieordning består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. Kommunikation og præsentationsteknik

2016

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. meritaftaler. 
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
 5. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2015-2019

 1. Studieordning - fællesdel (pdf) 
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf) 
 3. Rettelsesblad (pdf) til institutionsdel vedr. tilrettelæggelse af prøve i erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro), 1. eksterne, 2. semester.
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. økonomistyring A og B samt virksomhedens finansielle planlægning.
 5. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2014-2018

 1. Studieordning - fællesdel (pdf)
 2. Studieordning - institutionsdel (pdf)
 3. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. studieretning B.
 4. Rettelsesblad (pdf) til fællesdelen vedr. finansielle forretninger og rådgivning B

2013-2017

 1. Studieordning (pdf)
 2. Fagbeskrivelselser (pdf)
 3. Valgfagskatalog (pdf)

2012-2016

 1. Studieordning (pdf)