4.-7. semester

Branchespecialisering, praktikophold og bachelorprojekt

De sidste fire semestre er opbygget som en gradvis specialisering inden for den branche, du vælger. Du toner simpelthen din uddannelse i den retning, du selv har interesse for.

Samtidig vil der også være fokus på den viden, der vil kvalificere din rådgivning, samt de værktøjer, der giver dig de kompetencer, der er nødvendige for at være en del af en arbejdsplads i dag, fx projektledelse. 

4. semester5. semester6. semester7. semester
Projektledelse
(5 ECTS)
Økonomistyring
(5 ECTS)
Salg II 
(5 ECTS)
Erhvervsskat 
(5 ECTS)
Studieretning A
(10 ECTS)
5 måneders
praktikophold i en virksomhed 
(30 ECTS)
Forretningsudvikling og innovation 
(5 ECTS)
Finansiering og finansiel risikostyring 
(5 ECTS)
Valgfag I (5 ECTS)
Studieretning B (15 ECTS)

Valgfag II (5 ECTS)
Valgfag III (5 ECTS)
Bachelorprojekt (20 ECTS)

Specialisering

Fagene 'studieretning A' på 4. semester og 'studieretning B' 6. semester danner indledning og afslutning på praktikopholdet i en virksomhed. Her specialiserer du dig inden for den del af branchen, hvor du ønsker at arbejde.

Du kan vælge:

  • Finansielle forretninger (også kaldet bank)
  • Ejendomshandel
  • Ejendomsadministration (*)
  • Revision og økonomistyring
  • Forsikring

Fagene danner rammen om dit praktikophold inden for den branche, du har valgt. Dermed kan du indledningsvis forberede dig på praktikopholdet. På 6. semester vil du kunne forholde dig til dit praktikophold, efterbehandle og bygge oven på den allerede opnåede viden og kompetencer fra praktikken.

(*) Bemærk, at brancheretningsfaget 'ejendomsadministration' forventes at foregå i Odense. Erhvervsakademi Aarhus betaler transport og yder tilskud til evt. overnatning. 

Praktik

På uddannelsens 5. semester skal du 5 måneder i praktik i en finansiel virksomhed. Her får du mulighed for at anvende studiets metoder og redskaber gennem konkrete praktiske opgaveløsninger i en finansiel virksomhed i Danmark eller i udlandet.

Efter praktikopholdet, altså på dit 6. og 7. semester, har du undervisningsfri to dage om ugen, så du har mulighed for at bevare kontakten til praktikstedet i et eventuelt studiejob.

Læs mere om praktikopholdet

Valgfag

Du kan på uddannelsens to sidste semestre vælge mellem flere valgfag. Hermed har du mulighed for at give uddannelsen en toning inden for et område, der har din interesse eller som understøtter dine karriereønsker.

Bachelorprojekt

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, der tager udgangspunkt i en forretningsmæssig problemstilling inden for den branche, du har specialiseret dig i. Projektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed, typisk praktikvirksomheden.