1.-3. semester

Få et solidt fundament med uddannelsens fællesdel

På finansbacheloruddannelsen får du de første tre semestre en grundig introduktion til økonomisk teori, en introduktion til den finansielle sektor og en forståelse for økonomi i et privat perspektiv.

Samtidig vil nogle af fagene og den generelle undervisningsform styrke din personlige gennemslagskraft, give dig forståelse for salg og rådgivning og de etiske overvejelser og det ansvar, man har som rådgiver.

Herudover vil vi introducere dig til de redskaber, der skal styrke din evne til at skrive opgaver, lave oplæg og forholde dig kritisk til det, du læser.

Her er et overblik over fællesdelens fag:

1. semester2. semester3. semester
Introduktion til sektoren Privat Internationalt

Erhvervsøkonomi (10 ECTS)
Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)
Forretningsforståelse (5 ECTS)
Kommunikation (5 ECTS)
Metode og videnskabsteori (5 ECTS)

Privatøkonomisk rådgivning og etik (10 ECTS)
Erhvervsøkonomi (5 ECTS)
Erhvervs- og finansjura (5 ECTS)
Salg I (5 ECTS)
Samfundsøkonomi (5 ECTS)

Kulturforståelse (5 ECTS)
Markedsføring (5 ECTS)
Internationale kapitalmarkeder (5 ECTS)
Organisation (5 ECTS)
Samfundsøkonomi (5 ECTS)
Statistik (5 ECTS)

Du vil også kunne læse 3. semester i udlandet - se mere om at taget et semester i udlandet her.

Med en grundlæggende forretningsforståelse på plads efter 3. semester, vil du nu skulle vælge brancheretning på dit 4. semester.

Læs mere om 4.-7. semester her.