Uddannelsen

Finansbacheloruddannelsen består af syv semestre. Uddannelsen består af en fællesdel, et internationalt modul, branchespecialisering, et praktikforløb og et bachelorprojekt.

1.-3. semester: Få et solidt fundament

Fællesdelen strækker sig over de første 3 semestre. Her etablerer du et solidt økonomisk fundament og virksomhedsforståelse, der er vigtige for alle, der arbejder med komplekse rådgivningsopgaver i den finansielle sektor. Herudover præsenteres du for værktøjer inden for kommunikation, rådgivning og salg, så du dermed har værktøjerne til at formidle og sikre god rådgivning.

På 3. semester indgår det obligatorisk internationale modul, som enten kan være et studieophold i udlandet eller et kursus i Danmark inkl. et udlandsophold af 1-2 ugers varighed. Der er også mulighed for at kombinere uddannelsens 3. semester med et sommerskoleophold.

Læs mere om 1.-3. semester.

4.-7. semester: Specialisering

Når dit økonomske fundament er etableret, kan du 4.-7. semester specialisere dig inden for den branche, som passer til dine interesser og karriereplaner. På 5. semester er du i praktik i fem måneder. På 6. og 7. semester sikrer vi - ved at holde torsdag og fredag eftermiddag undervisningsfri - at du kan holde kontakten med praktikvirksomheden. På 7. semester skriver du dit afsluttende projekt, der ofte tager udgangspunkt i din hverdag i din praktikvirksomhed.

Læs mere om 4.-7. semester.

Der er undervisning 4-5 dage om ugen enten formiddag eller eftermiddag. Vi har ét fag ad gangen, og det giver god tid til at fordybe sig i opgaverne. På fire timer når vi både at lytte til underviserens viden og erfaringer, løse konkrete opgaver og præsentere vores løsninger for hinanden. Det giver fokuseret og koncentreret undervisning, hvor vi studerende også får fingrene i reelle opgaver. Om eftermiddagen forbereder jeg mig ved at læse eller løse opgaver.

— Dijana, studerende

Undervisning tæt på praksis

Undervisningen foregår som forelæsninger, klasseundervisning, præsentationer, cases og projekter samt virksomhedspræsentationer. Dine undervisere har selv erfaring fra branchen kombineret med et stærkt teoretisk grundlag, der gør, at fokus er på, hvordan teorien anvendes i praksis.

På finansbacheloruddannelsen får du muligheden for at fordybe dig, du opøves i at præsentere komplekse problemstillinger og din personlige gennemsalgskraft styrkes, idet du sammen med dine medstuderende vil skulle præsentere læst teori, cases og projekter for hinanden.

Det er vigtigt, at du er indstillet på at være en aktiv medspiller - både i holdundervisningen og i de grupper, du kommer til at indgå i på studiet.

Finansbachelor, finansøkonom eller financial controller?

Læs om forskellen på de tre uddannelser (pdf)

Studieordning

Læs mere

Henrik rejser ud i verden med sit finansstudie

Læs hele historien