Få en kandidatuddannelse

De generelle adgangsbetingelser til kandidatuddannelser betyder, at alle kan søge om optagelse på alle kandidatuddannelser og få en meritvurdering.

Der er større sandsynlighed for, at en meritvurdering bliver vurderet positivt, hvis din bacheloruddannelse indholdsmæssigt lægger sig op ad den kandidatuddannelse, du søger ind på. Det er altid en god ide at tale med en studievejleder på universitet, hvis man ønsker at gå den akademiske vej.

En mulighed for at snuse til universitetsmiljøet er at tage et fag på universitetet, eksempelvis på uddannelsens sidste semester, hvor der er en række valgfagsmuligheder (valgfag C) på 10 ECTS.

Nogle uddannelser har dog allerede givet udtryk for, at de er klar til at acceptere en finansbachelor som adgangsgrundlag til deres kandidatuddannelse. Dog kan der være krav om en speciel fagkombination og/eller supplering inden optagelse. Her kan særligt nævnes:

Aarhus Universitet

Når du er færdig med finansbacheloruddannelsen, kan du fortsætte på cand.merc. på Aarhus Universitet.

For dig der er startet på finansbacheloruddannelsen i 2013 eller senere er der direkte merit til cand.merc., forudsat at du har taget bestemte valgfag på 6. og 7. semester. Bemærk, at der kan være adgangsbegrænsning på visse linjer, og at der er adgangsbegrænsning på cand.merc.aud.

Få det fulde overblik over meritmuligheder:

Det er Aarhus Universitet, der skal optage dig.  Det anbefales derfor, at du tager fat i deres studievejledning i god tid inden optagelse, så du er sikker på, hvordan du skal forholde dig.

Du er altid velkommen til at kontakte studievejledningen ved Erhvervsakademi Aarhus for mere information på e-mail: vejledning@eaaa.dk

Syddansk Universitet

Du kan læse videre på Syddansk Universitets cand.merc. uddannelser. Dog skal du tage suppleringsfag for at blive optaget. Vær opmærksom på, at der fra 2013 vil være generelle adgangskrav på Syddansk Universitet.

Specifikke suppleringskrav for SDU

Aalborg Universitet

Som finansbachelor kan du fortsætte dit studie på cand.merc. uddannelsen på Aalborg Universitet. For at blive optaget skal du supplere din uddannelse med disse fagområder:

Suppleringen vil da se således ud: 

FagSupplere ved AAUUndtagelse

Økonomistyring (10 ects)

HA - 3. semester: Økonomistyring (10 ECTS), efterår.
Eller
HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring: Økonomistyring (10 ECTS), forår.

Hvis du har bestået 'brancheretning A - økonomistyring', opfylder du adgangskravet.

Erhvervsøkonomisk metode (5 ects)

HA: Videnskabelig metode, modul for merit-studerende (5 ECTS), efterår.

Kan følges som valgfag på AAU via tompladsordningen.

Eksternt regnskab (5 ects)

HA - 2. semester: Eksternt Regnskab (5 ECTS).
Eller
HD 2. del i Regnskab og Økonomistyring: Eksternt Regnskab (10 ECTS), efterår.

Kan følges som valgfag på AAU via tompladsordningen.

Statistik (10 ects)

HA - 4. semester: Dataanalyse og Statistik (10 ECTS), forår.
Eller
HD 1. del: Dataanalyse (5 ECTS), efterår.

Tager du valgfag i 'statistik' på finansbacheloruddannelsen, opfylder du adgangs­kravet.

Det anbefales, at du kontakter studievejledningen ved Aalborg Universitet i god tid, så du er sikker på, hvordan du skal forholde dig.

Roskilde Universitet

Adgangen til kandidatuddannelserne udbudt ved RUC er på samme vilkår som for øvrige bachelorer, hvilket betyder, at man kan søge og få en individuel meritvurdering. Her vil du også i god tid skulle tage en dialog med en studievejleder, hvis du ønsker optagelse på en af deres kandidatuddannelser.

Københavns Universitet

Du kan også tage en kandidat i samfundsvidenskabelig jura ved Københavns Universitet.