Finansbachelor

3½-årig skræddersyet uddannelse til finanssektoren

Uddannelsen som professionsbachelor i finans er for dig, der gerne vil arbejde med komplekse rådgivnings-, salgs-, og konsulentopgaver inden for fx bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel, ejendomsadministration, revision og økonomistyring.

Uddannelsen er en 3½-årig uddannelse, som er udviklet i tæt samarbejde med repræsentanter for finanssektoren. Finanssektoren har derfor stor indflydelse både på uddannelsens struktur og det faglige indhold i uddannelsen.

Det betyder, at der er stor overensstemmelse mellem uddannelsen og de kompetencer, de efterspørger i finanssektoren.

Specialiser dig inden for den branche, du ønsker

På de tre første semestre har du en række obligatoriske fag, blandt andet erhvervsøkonomi, erhvervsjura, organisationspsykologi, markedsføring, rådgivende salg, ejendomsfinansiering, samfundsøkonomi, rådgivning og etik.

Derefter vælger du, hvilken branche du ønsker at specialisere dig inden for.

Læs mere om uddannelsen

Hør studerende fortælle om dagligdagen på uddannelsen

Få job med komplekse rådgivnings- og salgsopgaver

Som finansbachelor vil du typisk komme til at arbejde inden for bank, realkredit, forsikring, ejendomshandel og revision, hvor du vil varetage komplekse rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver.

Uddannelsen kan også være et springbræt til at få en lang videregående uddannelse.

Læs mere om dine karrieremuligheder

En international uddannelse

Hvis du ønsker at arbejde i en international virksomhed eller ønsker at videreuddanne dig i udlandet, kan du få internationale og sproglige kompetencer under uddannelsen.

Du kan studere på den internationale linje, som ruster dig med en global forståelse. Bemærk, at det kræver bestået engelsk B eller tilsvarende. De to linjer er identiske, dog udbyder vi på den internationale linje kun studieretningen inden for økonomi.

Du kan også tage til udlandet på studie- eller praktikophold i løbet af din uddannelse.