Professionsbacheloruddannelse

En 3½-årig videregående uddannelse, som bygger oven på en gymnasiale uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Hos os får du en uddannelse med både teori og praksis, hvor undervisningen foregår på små hold. Der er en høj grad af specialisering i uddannelsen med valgfag, praktikophold, projekter og det afsluttende bachelorprojekt. Uddannelsen er et godt springbræt til at få en lang videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau.

Finansbachelor

3½-årig professionsbacheloruddannelse

For dig, som vil arbejde med avancerede rådgivnings-, salgs- og konsulentopgaver i den finansielle sektor. Uddannelsen er skræddersyet sammen med finanssektoren og kan også tages som international linje.

Fødevareteknologi og applikation

3½-årig professionsbacheloruddannelse

Få kompetencer, der matcher fødevarebranchens behov. Med et stærkt naturvidenskabeligt fundament bliver du klar til job med produktion og innovation i en fødevarevirksomhed.

Økonomi og it

3½-årig professionsbacheloruddannelse

For dig, som vil gøre karriere som it-konsulent, projektleder eller udviklingsansvarlig. Uddannelsen kombinerer forretningsforståelse og informationsteknologi, fordi branchen efterspørger folk, der kan begge dele.