Ansøg om optagelse på professionsbachelor i softwareudvikling

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i softwareudvikling på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgningsfrist

For sommeroptaget er ansøgningsfristen 1. juli kl. 12.00. Du kan søge fra 1. februar. 

For vinteroptaget er ansøgningsfristen 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Pr. januar 2019 vil der ikke længere være sommeroptag på uddannelsen. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 22. august 2018.

For vinteroptaget er der studiestart sidst i januar 2019. 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en uddannelse som datamatiker.

Til sommeroptaget optager vi kun studerende, hvis vi har pladser på eksisterende hold.  

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU