Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning på din erhvervsakademiuddannelse – eller en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Fokus på uddannelsen er:

  • Forståelse for og anvendelse af andres kompetencer og fagligheder
  • Innovation og nytænkning
  • Integration og produktudvikling

Læs mere om de enkelte semestre:

1. semester2. semester3. semester

Teknologisk projektarbejde
(5 ECTS) 

Videnskabsteori og metode
(5 ECTS) 

Teknisk integration
(5 ECTS) 

Innovativ teknologi og produktudvikling
(10 ECTS) 

Forløb inden for studieretningen
(5 ECTS) 

Konstruktion og projektering
(10 ECTS)

Miljø og bæredygtighed
(10 ECTS) 

Forløb inden for studieretningen
(10 ECTS) 

Praktik 
(15 ECTS) 

Bachelorprojekt
(15 ECTS)

Omsæt dine kompetencer til konkrete produkter

På 1. semester ser vi på forskelligheden af både uddannelse og erfaring, som en enkelte studerende bidrager med. Vi ser på, hvordan vi kan kombinere kompetencerne og omsætte dem til nye produkter. Der er også undervisning i innovation, hvor du vil opleve en eksperimenterende tilgang til udvikling. Herudover får du viden om markedsundersøgelser og er med til at analysere eksisterende projekter og produkter. Vi besøger også relevante samarbejdspartnere.

Bæredygtig og innovativ produktudvikling i praksis

På 2. semester retter vi fokus mod konkret praksis og sætter innovation og produktudvikling i samfunds- og miljømæssig sammenhæng. Vi ser på, hvordan man planlægger og projekterer bæredygtig innovation. Som afslutning på semesteret skal du udarbejde et innovativt og bæredygtig projekt, hvor du producerer et produkt eller etablerer procesforbedring.

Praktik og bachelorprojekt

På 3. semester tager du dine nye kompetencer inden for integration, innovation og produktudvikling med ud i en virksomhed, hvor du skal være i praktik i 10 uger. Som afslutning på uddannelsen skriver du et bachelorprojekt.

Studieordning

Læs mere