Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning på din erhvervsakademiuddannelse – eller en tilsvarende uddannelsesmæssig baggrund.

Fokus på uddannelsen er:

  • Innovation og nytænkning
  • Integration og produktudvikling
  • Forståelse for og anvendelse af andres kompetencer og fagligheder

Se hvilke fag, der er på hvert semester:

1. semester2. semester3. semester

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Innovation og industriel design (5 ECTS)

Rapid prototyping (5 ECTS)

Projektledelse (5 ECTS)

Produktudvikling (7,5 ECTS)

Teknisk integration (7,5 ECTS)

Bæredygtighed og konstruktion (10 ECTS)

Valgfag: Industri 4.0 (5 ECTS)

 

Praktik (15 ECTS)

Bachelorprojekt (15 ECTS)

Omsæt dine kompetencer til konkrete produkter

På 1. semester lærer du at integrerer forskellige teknologier i forhold til forskellige virksomheders behov – og dokumenterer integrationen. Du lærer at udvikle nye produkter og optimere eksisterende løsninger, fx ved brugerinvolvering. Der er også undervisning i innovation, hvor du vil opleve en mere eksperimenterende tilgang til udvikling. Du får praktisk viden om prototyping og visualisering, fx ved brug af virtual og augmented reality. Med nye værktøjer og metoder kan du planlægge og styre den tekniske del af et udviklingsprojekt.

Vi besøger også relevante samarbejdspartnere. Semesteret afsluttes med et projekt, hvor du skal afprøve din nye viden i arbejdet med en konkret udfordring.  

Studerende præsenterede fremtidens IoT-løsninger

25 danske og internationale professionsbachelorstuderende i produktudvikling og teknisk integration fremviste deres eksamensprojekter på Europas førende konference om Internet of Things.

Læs hele nyheden her

Bæredygtig og innovativ produktudvikling i praksis

På 2. semester sætter vi innovation og produktudvikling i samfunds- og miljømæssig sammenhæng. Vi ser på, hvordan man planlægger og projekterer bæredygtig innovation. Du får viden om livscyklus-analyse, FNs verdensmål, bæredygtigt design og produktudvikling og cirkulær økonomi.

Som afslutning på semesteret skal du udarbejde et innovativt og bæredygtig projekt, hvor du producerer et produkt eller etablerer procesforbedring.

Praktik og bachelorprojekt

På 3. semester tager du dine nye kompetencer inden for integration, innovation og produktudvikling med ud i en virksomhed, hvor du skal være i praktik i 10 uger. Som afslutning på uddannelsen skriver du et bachelorprojekt.

Studieordning

Læs mere