Underviserevaluering

- professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering. Herunder ser du resultatet for uddannelsen.

Underviseren 2015 2016 2017
Underviserens evne til at variere undervisningen  -- -- 3,7
Underviserens evne til at sammenkæde teori og praksis -- -- 3,5
Underviserens engagement -- -- 4,4

På en skala fra 1-5.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelserne i 2015 og 2016.

Læs mere om underviserevaluering her