Studietilfredshed

- professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert efterår studietilfredshedsundersøgelser på alle uddannelser. Undersøgelserne er en del af de landsdækkende undersøgelser af studietilfredsheden på erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Område 2016
svar fra 76% 
Studieglæde 
- Hvordan de studerende trives på uddannelsen.
54
Udbytte 
- Hvor tilfredse de studerende er med det faglige udbytte og niveau på uddannelsen.
53
Loyalitet
- I hvor høj grad de studerende anbefaler uddannelsen til andre og forventer at gennemføre.
66
Vurdering af forhold, som har betydning for studieglæde og loyalitet
Organisering af uddannelsen  53
Undervisning 64
Socialt miljø 73
Fysisk miljø --
Udstyr og materialer --

Indekstal på en skala fra 0-100.

Uddannelsen var ikke udbudt ved undersøgelserne i 2014 og 2015.

Læs mere om studietilfredshed her