Karriere

Her får du job

Med en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration kan du blive bindeled mellem forskellige faggrupper, og din jobtitel vil typisk være teknisk projektleder, rådgiver eller konsulent.

Du kommer til at står for komplekse it- og netværksløsninger, elektroniske og datatekniske systemer og bygnings- og industriinstallationer.

Du vil sandsynligvis få job i virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling, konstruktion og projektering. Her kommer du til at arbejde med:

  • Produktudvikling – også af helt nye produkter og løsninger til industrien
  • Procesforbedringer i virksomheder
  • Optimering af produktionssystemer og processer
  • Optimering og drift af automatiske anlæg
  • Energioptimering
  • Projektledelse

Få en lang videregående uddannelse

Uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse. Du kan videreuddanne dig med en relevant kandidat- eller masteruddannelse. Vær opmærksom på, at du måske skal tage suppleringsfag for at opfylde adgangskravene.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk