Karriere

Her får du job

Med en professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration bliver din styrke det tværfaglige fokus, og din rolle i virksomheden kan være som koordinator, projektleder, rådgiver/konsulent eller teknisk leder.

Du vil typisk blive bindeled mellem forskellige faggrupper. Fx i forbindelse med komplekse it- og netværksløsninger, elektroniske og datatekniske systemer, komplekse bygnings- og industriinstallationer, optimering og drift af automatiske anlæg, formgivning, design og konstruktion af industriprodukter, energioptimering og installationer, og optimering samt drift af produktionssystemer og processer.

Du vil sandsynligvis finde job i virksomheder, der beskæftiger sig med produktudvikling, konstruktion og projektering.

Tag mere uddannelse

En professionsbacheloruddannelse er en dynamisk vej til en længere videregående uddannelse. Du kan efter individuel ansøgning og vurdering bliver optaget på en master- eller kandidatuddannelse i Danmark eller udlandet. 

Bliv cand.tech. på Aalborg Universitet

Som professionsbachelor kan du søge ind på kandidatuddannelsen i produktion på Aalborg Universitet. Læs mere her

Videreuddannelse i udlandet

Vi har også aftaler med en række udenlandske universiteter, som anerkender vores uddannelser og tilbyder videreuddannelse på bachelor- og masterniveau. 

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at videreuddanne dig, skal du søge vejledning hos den uddannelsesinstitution, du ønsker at blive optaget på.

Du er også velkommen til at kontakte studie- og karrierevejledningen for yderligere information om karriere og videreuddannelse på vejledning@eaaa.dk