Ansøg om optagelse på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration på Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 1. juli kl. 12.00. 

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

Du kan søge fra 1. februar. 

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts kl. 12.00. 

Studiestart

Der er studiestart den 22. august 2018.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Automationsteknolog
  • Energiteknolog
  • Installatør, strækstrøm
  • Installatør, VVS
  • It-teknolog
  • Produktionsteknolog
  • Autoteknolog *
  • Miljøteknolog *

* Autoteknologer og miljøteknologer kan søge om optagelse med dispensation.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Undervisning på engelsk

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU