Ansøg om optagelse på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  • Automationsteknolog
  • Energiteknolog
  • Installatør, strækstrøm
  • Installatør, VVS
  • It-teknolog
  • Produktionsteknolog
  • Autoteknolog *
  • Miljøteknolog *

* Autoteknologer og miljøteknologer kan søge om optagelse med dispensation.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Du kan søge fra 1. februar. Der er studiestart i august.

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes.

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet. Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Få hjælp til at søge om optagelse

Få overblik over regler og frister, når du skal søge ind på en videregående uddannelse