Praktik

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed

I din praktik afprøver du dine nye færdigheder i en virksomhed og får indsigt i fremtidige arbejdsopgaver og karrieremuligheder. Du får koblet din teoretiske viden med praktisk erfaring og styrker samtidig dit CV.

I praktikken afprøver du et arbejdsområde og målretter din uddannelse i forhold til dine karriereplaner. Som en del af praktikken skriver du en refleksionsrapport med udgangspunkt i det, du har lært – og med refleksioner over, hvad du vil gøre for fortsat at sikre en fortsat udvikling af dine kompetencer.

Praktikken er en obligatorisk del af uddannelsen, og det er dit ansvar at finde en praktikvirksomhed. Som hjælp stiller vi en lang række værktøjer og kontakter til rådighed, fx via vores karrierecenter.

Eksempler på praktikvirksomheder

Din praktik kan foregå i en virksomhed i Danmark eller i udlandet. Her kan du se eksempler på praktikvirksomheder:

Udvalgte praktikvirksomheder i Danmark

Denico Food Ingredients
DuPont Nutrition Biosciences Aps
Fødevarestyrelsen
Københavns Universitet
Møllerup Gods
System Frugt A/S
Teknologisk Institut - Kemi og Bioteknik
Aabybro Mejeri
Aarhus Universitet (fx i afdeling for genetik og økologi, institut for ingeniørvidenskab eller molekylærbiologi og genetik)
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed (MMF)
Aarhus University, Interdisciplinary Nanoscience Center

Udvalgte praktikvirksomheder i udlandet

Australien: University of Western Sydney
Letland: University Of Latvia
Spanien: Importaco Casa Pons S.A.U
Ungarn: Hungarian Academy of Sciences, Institute of Experimental Medicine
USA: The City College of New York
USA: CUNY Advanced Science Research Center
Østrig: Premiumpack GmbH
Østrig: University of Natural Resources and Life Sciences

Samarbejde med mange virksomheder

Erhvervsakademi Aarhus har et tæt samarbejde med en lang række private og offentlige virksomheder. Kontakten til erhvervslivet skaber praksisnær undervisning – til glæde for både studerende, uddannelsen og virksomhederne.

Du oplever først og fremmest samarbejdet med erhvervslivet i forbindelse med projektarbejde og praktik. Vi inviterer også gæsteundervisere indenfor, der bidrager med deres erfaring og det sidste nye fra erhvervslivet. Til eksamen benytter vi også gerne censorer fra erhvervslivet.

Fra laborant til forskningsassistent i mikrobiologi og nanoscience

Natalia fik, gennem sit praktikophold, arbejde som forskningsassistent inden for mikrobiologi og nanaoscience.

Læs om Natalia her

Ahmad Mibayyad udfører kemiforsøg i canadisk sø

Ahmad Mibayyad, dimittend fra januar 2013, fortæller om sit praktikophold i Canada.

Læs mere om praktikopholdet i Canada

Skal I have en praktikant?

Information for virksomheder om praktiksamarbejde