Ansøg om optagelse på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som laborant eller procesteknolog.

Kontakt studievejledningen på vejledning@eaaa.dk eller telefon 7228 6020 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Du søger en 1½-årig professionsbacheloruddannelse digitalt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden.

Der er studiestart på uddannelsen både i august og i januar. Du kan søge fra 1. februar (studiestart i august) og 1. september (studiestart i januar).

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og kemi 

Alle ansøgere bliver indkaldt til en vejledende og afklarende samtale.

Du vælger specialeretning efter, du er optaget, men inden studiestart.

Find flere svar

Læs om adgangskvotienter, udregning af gennemsnit, ventelister og meget andet

Søg om optagelse nu

Start på en 1½-årig professionsbacheloruddannelse i januar/februar 2020