Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Den 1½-årige professionsbacheloruddannelse bygger oven på laborant-, fødevareteknolog- og procesteknologuddannelsen. Med uddannelsen, som er SU-berettiget, åbner du op for flere spændende jobs og får kvalifikationer, så du kan søge ind på en videreuddannelse på kandidat- eller masterniveau.

Styrket faglighed, globalt udsyn og tværfaglige kompetencer

Med en professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi styrker du din faglighed og øger dine kompetencer inden for planlægning, koordinering og projektledelse. Du lærer at begå dig i nationale og internationale laboratoriemiljøer, og du bliver opdateret på den teknologiske, videnskabelige og samfundsmæssige udvikling.

Du bliver trænet i at tilegne dig ny viden, inden for et område, som hele tiden udvikler sig. Dine styrker bliver det tværfaglige fokus, hvor du koordinerer, formidler og igangsætter på tværs af forskellige faggrupper. Du kan omsætte og implementere tekniske forskningsresultater, så de kommer til praktisk anvendelse. Du kommer til at anvende både analytiske og praktiske færdigheder til at løse opgaver inden for udvikling, produktfremstilling og forskning.

Læs mere om uddannelsen

Kim er vild med varedeklarationer

Mød Kim - en af landets første professionsbachelorer med speciale i fødevareteknologi.

Læs mere om Kim

Bliv den, som koordinerer udvikling og kvalitetssikring 

På 1½ år opnår du kompetencer til at bestride fremtidens opgaver i både offentlige og private virksomheder. Med en professionsbachelor kan du arbejde i virksomheder eller institutioner, der beskæftiger sig med fødevarer, medicinalvarer, bioteknologi, kemiske eller mikrobiologiske processer. Du kan også få jobs med forskning, udvikling eller undervisning. Du vil typisk blive ansat i projektstyringsfunktioner, hvor du står for planlægning, udvikling, udførelse, dokumentation og kvalitetssikring.

Læs mere om dine karrieremuligheder

Mange professionsbachelorer fortsætter deres studier på en kandidatuddannelse. Læs hvordan andre studerende har sat deres videregående uddannelse sammen

En international uddannelse

Du bliver undervist på engelsk og får medstuderende fra mange lande. Hvis du ønsker det, kan du aflevere skriftlige eksamensprojekter og gå til eksamen på dansk. Ønsker du derimod at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau.

Med engelske fagtermer i bagagen, får du styrket dine muligheder for at bruge uddannelsen i mange sammenhænge - også internationalt.

Læs mere om den internationale linje

Uddan dig med enkeltfag, mens du er i job

Enkeltfag er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Læs mere om enkeltfag