Studieordning

Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi

Studieordningen gælder for alle studerende, der er indskrevet på uddannelsen per xx-dato.

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:
Del 1: National del (pdf)

De(n) lokale del(e) fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus:
Del 2: Lokal del (pdf)

Tidligere studieordninger

Studieordning - institutionsdel, 2015-2016 (pdf)

Studieordning - fællesdel, 2014-2016 (pdf)

Studieordning - institutionsdel, 2014-2016 (pdf)