Ansøg om optagelse på professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi

Her finder du informationer om, hvordan du søger ind på professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Ny ansøgningsfrist for studiestart i august 2018

Ansøgningsfristen er forlænget til 1. juli 2018 kl. 12.00.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen for sommeroptaget er 1. juni kl. 12.00. Du kan søge fra 1. februar. 

Ansøgningsfristen for vinteroptaget er 1. december kl. 12.00. Du kan søge fra 1. september.

Du ansøger via online ansøgningsskema her på eaaa.dk

For ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen er ansøgningsfristen 15. marts (sommeroptag) eller 15. oktober (vinteroptag) kl. 12.00. 

Studiestart

For sommeroptaget er studiestart 22. august 2018.

For vinteroptaget er der studiestart sidst i januar 2019. 

Inden studiestart kan du tage genopfriskningskurser i matematik og kemi 

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en erhvervsakademiuddannelse som laborant eller procesteknolog.

Kontakt studievejledningen på tmd@eaaa.dk eller telefon 7228 6457 for at høre om dine muligheder og eventuel krav om supplering, hvis du har en anden uddannelsesmæssig baggrund.

Sådan søger du

Hvis du opfylder adgangskravene, kan du søge ind på uddannelsen uanset gennemsnittet fra din adgangsgivende uddannelse. Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. 

Se adgangskvotienter fra tidligere optag her

Du kan selv udregne dit vægtede gennemsnit via nedenstående skema. Du skal indtaste dine karakterer og tilhørende ECTS-point. Vær opmærksom på, at beregneren kun er vejledende.

Regn dit vægtede gennemsnit ud (excel)

Alle ansøgere bliver indkaldt til en vejledende og afklarende samtale.

Du vælger specialeretning efter, du er optaget, men inden studiestart.

Krav til dokumentation

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Undervisning på engelsk

Hvis der ikke er ansøgere nok til både et dansk og et internationalt hold på uddannelsen, samler vi alle optagne på ét hold. Undervisningen vil i dette tilfælde foregå på engelsk. Du får besked om dette i optagelsesbrevet.

Når du har søgt den danske uddannelse, kan du under alle omstændigheder aflevere skriftlige opgaver og gå til eksamen på dansk. Ønsker du at skrive eksamensprojekter og gå til eksamen på engelsk, skal du have engelsk på B-niveau eller tilsvarende.

Den internationale linje

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Tilsvarende kan fx være, at du søger optagelse på baggrund af en engelsksproget erhvervsakademiuddannelse (AP degree).

---

Du bliver kontaktet direkte, hvis en uddannelse, linje eller specialeretning, du har ønsket i ansøgningen, mod forventning ikke kan oprettes. Det efterfølgende udbud af specialeretninger afhænger af antallet af ansøgere. 

Se om du kan få SU i sommerferien, inden du starter på uddannelsen.

Information om SU