Studieordning

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

For alle studerende indskrevet per 1. august 2018

Studieordningen består af flere dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Den nationale del fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle uddannelsesinstitutioner i Danmark, der har uddannelsen:

Del 1: National del (pdf)

Den lokale del fortæller om de lokale forhold og eksaminer, der gælder for uddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus: 

Del 2: Lokal del (pdf) 

Årgang 2017-2019

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2016-2018

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog fro 2. semester (pdf)

Årgang 2015-2017

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Årgang 2014-2016

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.