Studieordning

Professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed

Studieordningen består af to dele, som tilsammen beskriver hele uddannelsen.

Årgang 2017-2019

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog for 2. semester (pdf)

Årgang 2016-2018

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.
 3. Valgfagskatalog for 1. semester (pdf)
 4. Valgfagskatalog fro 2. semester (pdf)

Årgang 2015-2017

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.

Årgang 2014-2016

 1. Studieordningens fællesdel (pdf) fortæller om de overordnede regler for uddannelsen, der gælder på alle erhvervsakademier i Danmark.
 2. Studieordningens  institutionsdel (pdf) fortæller om de særlige forhold, der gælder for uddannelsen lige præcis på Erhvervsakademi Aarhus.